29 November 2021 10:03
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WIS?A WDD 2009
Od 13 do 15 listopada w Wi?le odby?y si? Jesienne Warsztaty Edukacyjno-Rehabilitacyjne. W pi?tkowy, listopadowy wieczór 60-osobowa grupa uczestników dotar?a do Domu Wczasowego „Beskidy”. Tam spotka?a nas bardzo mi?a niespodzianka. W imieniu burmistrza miasta Wis?a przywita? nas radny Henryk Pod?orski. Podczas specjanego spotkania zaprezentowane zosta?y osatnie dzia?ania Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? na rzecz krajowego ?rodowiska dzieci i m?odzie?y chorych na cukrzyc? i ich opiekunów.

Nawet kiepska listopadowa pogoda nie pokrzy?owa?a planów aktywnego sp?dzania wolnego czasu po has?em „Cukrzyca w akcji”. By?y spacery, by?o p?ywanie w basenie, przechadzki Nordic Walking i wreszcie relaks w jacuzzi.

Przede wszystkim jednak podczas pobytu dzieci, m?odzie? i ich opiekunowie uczestniczyli w wyk?adach i spotkaniach edukacyjnych. O unikaniu powik?a? cukrzycy mówi?a Dr Dorota Ró?ycka a do budowania relacji w grupie wsparcia namawia?a psycholog Anna Waldera. Osobnym punktem by? wyk?ad Prof. Dr hab. n. med. Ewy Otto-Buczkowskiej na temat najnowszych zagadnie? poruszanych na ?wiatowych i europejskich spotkaniach diabetologów w Lubjanie i Wiedniu.

W ramach obchodów ?wiatowego Dnia Cukrzycy odby?a si? druga edycja „Konkursu z Niebieskim Okr?giem”. Tym razem przygotowany we wspó?pracy z magazynem „Glukomag”. Pierwsze miejsca w grupie m?odzszej zaj?li Jagoda B?k i Karolina Zieli?ska, a w grupie starszej Bartek Jankowski i Piotr Dyc.

Bardzo wa?nym akcentem by? panel dyskusyjny pod tytu?em „Sobie sami”. W trakcie dyskusji rodzice ma?ych i du?ych „cukiereczków” wymieniali si? do?wiadczeniami. By?a mowa o problemach z obs?ug? pompy, o wspó?pracy z przedstawicielami firm, o zakupach wk?u?, poziomie leczenia czy wreszcie o trudnosciach w wychowaniu dzieci z cukrzyc?. O?ywiona dyskusja przenios?a si? na korytarze i trwa?a bardzo d?ugo.

Wieczór up?yn?? na uroczystym spotkaniu, podczas którego pokazana zosta?a multimedialna prezentacja o historii ?wiatowego Dnia Cukrzycy po??czona z premier? najnowszej publikacji Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? pod tytu?em: "Cukrzyca - nie b?d? oboj?tny, mo?esz pomóc."

Po premierze nie brakowa?o dyskusji na temat ?ycia diabetyków w spo?ecze?stwie. Wieczór zako?czy?o wspólne ogladanie filmu „B?d? sob?” polsko czeskiej produkcji z udzia?em Szymona K?ody, 15-latka chorego na cukrzyc?. Najm?odsi z kolei podczas wieczoru z karaoke, prezentowali swoje wersje znanych przebojów.

Ostatni dzie? Warsztatów up?yna pod znakiem aktywnosci fizycznej pod has?em „Cukrzyca w akcji” oraz krótkiej wycieczki do Krakowa i udzia?u w Marszu Diabetyków z Przyjació?mi.

Partnerami Warsztatów byli: firma Roche Diagnostics Polska reprezentowana przez Ew? Gwó?d? oraz magazyn „Glukomag”, który reprezentowali Anna Michnikowska i Mariusz Kalinowski.

PARTNERZY:
ZOBACZ TAK?E:
WIS?A.PL


TAK BY?O:
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,457 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!