31 Października 2020 17:22
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
DZIECI Z CUKREM
Dzieci z cukrem, czyli jak młodzi zmagaj? się z cukrzyc?

Dwadzie?cia tysięcy młodych Polaków zmaga się z cukrzyc? typu 1 - najczęstsz? chorob? przewlekł? występuj?ca przed 18. rokiem życia

Z cukrzyc? żyje obecnie na ?wiecie ok. 440 tys. dzieci poniżej 14. roku życia. Jak się szacuje, każdego dnia przybywa kolejnych dwie?cie. Co roku liczba zachorowań w?ród młodych ludzi wzrasta o 3 proc. Podobnie jest w Polsce.

- Pod koniec ubiegłej dekady mieli?my kilka tysięcy osób poniżej 18. roku życia z rozpoznan? cukrzyc? typu 1. Dzi? jest to ok. 20 tys. To w chwili obecnej najczęstsza choroba przewlekła w młodym wieku - mówi dr Ewa Pańkowska z Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Czym spowodowany jest ten wzrost? Do końca nie wiadomo, choć - jak się podejrzewa - pewn? rolę odgrywa niezdrowy styl życia.

Cukrzyca typu 1, zwana niegdy? cukrzyc? młodzieńcz?, to co dziesi?ty przypadek tej choroby. W wyniku uszkodzenia komórek beta trzustki spada wydzielanie insuliny - hormonu, dzięki któremu we krwi utrzymywany jest prawidłowy poziom cukru (insulina sprawia, że glukoza, któr? otrzymujemy z pożywieniem, przemieszcza się z krwi do komórek, gdzie służy jako paliwo niezbędne do ich prawidłowej pracy).

Istnieje też cukrzyca typu 2 (to 90 proc. przypadków cukrzycy). W jej przebiegu komórki organizmu staj? się niewrażliwe na działanie insuliny, co również sprawia, że stężenie cukru we krwi niebezpiecznie wzrasta. Tę postać choroby dawniej nazywano cukrzyc? dorosłych, ze względu na to, że najczę?ciej pojawiała się dopiero w trzeciej, czwartej dekadzie życia. Ostatnio jednak, jak alarmuj? eksperci, ta granica wiekowa wyraĽnie się obniżyła i na cukrzycę typu 2 zapada coraz więcej ludzi, nierzadko w bardzo młodym wieku. Winna jest głównie epidemia otyło?ci w?ród dzieci i młodzieży.

Na szczę?cie w Polsce cukrzyca typu 2 przed 18. rokiem życia pojawia się na razie niezmiernie rzadko. Jednak bior?c pod uwagę, że polskie dzieci, podobnie jak ich rówie?nicy z Zachodu, coraz bardziej przybieraj? na wadze, również u nas problem ten wcze?niej czy póĽniej się pojawi.

Wróćmy jednak do cukrzycy typu 1.

Sk?d się bierze i jak się przed ni? chronić?

Niestety, ani na pierwsze, ani na drugie z powyższych pytań medycyna nie znalazła jeszcze odpowiedzi. Wiadomo, że do zniszczenia komórek trzustki produkuj?cych insulinę dochodzi na skutek ataku własnego układu odporno?ciowego. Co staje się sygnałem do tego ataku? Najprawdopodobniej nie ma jednej przyczyny, jest to wynik działania w tym samym czasie kilku różnych czynników: genetycznych i ?rodowiskowych.

Jeżeli chodzi o geny, naukowcy badaj? obecnie grupę kilku z nich, które mog? zwiększać ryzyko zachorowania. Wiadomo, że u jednych osób ich wpływ jest silniejszy, u innych słabszy.

- U około 10 proc. dzieci z cukrzyc? typu 1 wyraĽnie widać rodzinne tło choroby - mówi dr Pańkowska. W pozostałych przypadkach czynniki wrodzone również odgrywaj? pewn? rolę, jednak o chorobie decyduje ?rodowisko. Z badań wiadomo, że prawdopodobieństwo zachorowania zwiększaj? niektóre wirusy, np. różyczki i cytomegalii. Bardzo ważna jest dieta dziecka. Ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy ł?czono np. fakt karmienia noworodków mlekiem krowim. Potwierdza to dr Pańkowska. - Karmienie dziecka piersi?, przynajmniej przez pierwsze sze?ć miesięcy życia, chroni przed zachorowaniem - mówi.

Istotne jest również nie tylko to, czym karmimy dziecko, ale też to, jak często i jak dużymi porcjami - przekarmianie jest uważane za jeden z czynników ryzyka rozwoju cukrzycy typu 1.

- W praktyce, ale też i z badań naukowych wyraĽnie wynika, że dzieci, u których rozpoznajemy cukrzycę, s? relatywnie większe od swoich rówie?ników - mówi dr Pańkowska.

Jak wygl?da atak?


W odróżnieniu od cukrzycy typu 2, która często rozwija się podstępnie przez długie lata, odmiana typu 1 atakuje nagle, w ci?gu kilku, kilkunastu dni, najczę?ciej w wieku 6-12 lat (choć i ta granica zaczęła się ostatnio przesuwać w dół). Dziecko zaczyna odczuwać silne pragnienie, o wiele czę?ciej oddaje mocz, chudnie i jest wyraĽnie osłabione. - Do?wiadczony pediatra nie powinien mieć problemu z trafnym zdiagnozowaniem tych objawów, choć wci?ż zdarzaj? się sytuacje dzieci trafiaj?cych do szpitala dopiero wtedy, gdy pojawi? się groĽne powikłania, np. ?pi?czka cukrzycowa - mówi dr Pańkowska.

Moment rozpoznania choroby determinuje całe przyszłe życie dziecka - cukrzyca jest wci?ż chorob? nieuleczaln?. Terapia polega na podawaniu insuliny. Na szczę?cie medycyna dysponuje dzi? coraz skuteczniejszymi formami insuliny (choć np. tzw. długo działaj?ce analogi insuliny w Polsce, jako jedynym kraju Unii Europejskiej, wci?ż nie s? objęte żadn? refundacj?) i coraz wygodniejszymi dla chorego sposobami jej podawania.

Oczywi?cie insulina to nie wszystko - dziecko, a potem dorosły musi do końca życia dbać o wła?ciw? dietę, liczyć kalorie, pilnować zastrzyków z insuliny do każdego posiłku oraz godzin i liczby ich przyjmowania. Nie każdy jest w stanie ten reżim wytrzymać. Co wtedy?

Na pewno ogromn? rolę maj? tu do odegrania opiekuj?cy się chorymi lekarze. Niestety, różnie z tym bywa.

Z badań pod kierownictwem prof. Jacka Sieradzkiego z Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, przeprowadzonych w ramach programu DAWN (realizowanego w 13 krajach ?wiata, w tym w Polsce), wynika, że lekarze wci?ż niewystarczaj?co motywuj? pacjentów z cukrzyc? do przestrzegania zaleceń zarówno odno?nie do prawidłowego stylu życia, jak i prawidłowego leczenia.

- Rzeczywi?cie jest problem z rozmawianiem z pacjentami. Polski lekarz z reguły mówi, ale nie słucha, co nie ułatwia nawi?zania dobrego kontaktu z chorym, szczególnie tym młodym, w okresie dojrzewania. A to najtrudniejsza grupa wiekowa - pełna buntu, niepokoju. Czasami wystarcza jedno niepotrzebne słowo i rozmowa jest spalona na samym pocz?tku - mówi dr Pańkowska.

W Niemczech lekarze diabetolodzy s? szkoleni, jak rozmawiać z młodymi pacjentami.

Strach i nietolerancja

Cukrzyca jest chorob?, której nie można wcisn?ć w proste schematy. Nie wystarczy postawienie diagnozy, przepisanie insuliny i do widzenia. To również ogromny problem psychologiczny. W?ród osób chorych na cukrzycę złe samopoczucie, niepokój, epizody depresji zdarzaj? się nawet dwukrotnie czę?ciej niż w?ród innych ludzi. Szczególnie narażeni s? ci, którzy maj? trudno?ci z utrzymaniem swojej choroby pod kontrol?. - Pojawia się my?lenie: "mam zły cukier - to cały jestem zły", doł?cza się poczucie porażki, niepokój o przyszło?ć: "nie dam sobie rady". W takich sytuacjach chory musi mieć możliwo?ć porozmawiania z psychologiem - mówi dr Pańkowska.

Kolejny problem - nietolerancja. - Osoby z cukrzyc?, czy to dorosłe czy młode, s? niestety wci?ż marginalizowane, stygmatyzowane - jako nie w pełni sprawne, mog?ce sprawiać kłopoty. To nieprawda i trzeba z takimi postawami walczyć. Prawidłowo leczona cukrzyca typu 1 pozwala na całkowicie normalne życie - dziecko czy młody człowiek może brać udział w takich samych formach aktywno?ci jak jego rówie?nicy, uprawiać sporty itd. - mówi dr Pańkowska.

Co ze szkoł?


Z badań w ramach programu DAWN wynika, że jeden na sze?ciu młodych pacjentów z cukrzyc? uważa, że w jego szkole nie ma ani jednej osoby, do której mógłby zwrócić się z problemem dotycz?cym swojej choroby. Na szczę?cie sytuacja zmienia się na lepsze. Powstaj? kolejne tzw. szkoły przyjazne cukrzycy, i to wcale nie jakie? ekskluzywne, ale zwykłe - państwowe.

- Bo tak naprawdę wystarczy, by tylko jedna osoba w takiej szkole - nauczyciel czy pielęgniarka - wiedziała, jak pomóc dziecku sprawdzić poziom cukru czy podać insulinę. To żadna filozofia - tłumaczy dr Pańkowska. Oczywi?cie, jest w tym i łyżka dziegciu. O ile w trakcie normalnych zajęć wszystko jest w porz?dku, o tyle przed wycieczk?, koloni? czy obozem pojawia się problem. Wci?ż do?ć często zdarza się, że opiekun odmawia zabrania chorego dziecka na taki wyjazd, argumentuj?c, że w razie kłopotów nie będzie wiedział, co robić.

To choroba całej rodziny


Cukrzyca, jak wiele innych poważnych chorób, wpływa na życie całej rodziny. Różnica jest taka, że wpływ ten trwa przez długie lata. Rodzice, szczególnie matki, popadaj? w depresję, obwiniaj? się za chorobę swojego dziecka. WyraĽnie to widać w chwili postawienia diagnozy.

- To dla matki czy ojca moment niemalże żałoby - mieli zdrowe dziecko i je stracili - teraz maj? chore, i ono pozostanie chore do końca życia. Paradoksalnie, często zdarza się, że w tych pierwszych chwilach to dziecko łatwiej przyjmuje wiadomo?ć o cukrzycy niż jego rodzice. Dlatego tak ważne jest wła?ciwe poinformowanie wszystkich członków rodziny, czym dokładnie jest cukrzyca, jak się j? leczy, jakie mog? być jej konsekwencje i jakie zagrożenia, np. przedawkowanie insuliny. Tu oczywi?cie wracamy do tego, o czym mówili?my wcze?niej - cukrzyca to również ogromny problem psychologiczny i cała rodzina powinna mieć możliwo?ć zasięgnięcia porady nie tylko u diabetologa, ale też u psychologa - mówi dr Pańkowska.

AUTOR: Wojciech Moskal
?RÓDŁO: www.wyborcza.pl, 2009-11-04
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,964,476 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!