29 November 2021 10:35
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
DIABETYCY NA RYNKU
15 listopada na Rynku w Krakowie odby? si? „Marsz Diabetyków z Przyjació?mi”. Impreza by?a okazj? do zamanifestowania problemów diabetyków w Polsce oraz prezentacji organizacji dzia?aj?cych na rzecz osób chorych na cukrzyc?, w?ród nich równie? Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.

Organizatorami Marszu Diabetyków byli: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i M?odzie?y Chorym na Cukrzyc?, portal MojaCukrzyca.org, Ma?opolskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? a g?ównymi sponsorami firmy: Bayer oraz Medtronic.

Z Wis?y do Krakowa dwudziestoosobowa reprezentacja Towarzystwa dotar?a przed 11-st?. Dospisywa?y humory i marszowe nastawienie. Godzin? przed po?udniem dwustuosobowa kawalkada wystartowa?a z Ma?ego Rynku. Nasza kolorowa grupa zdecydowanie wyróznia?a si? sposród uczestników. W trakcie marszu m?odzie? rozdawa?a ulotki „Cukrzyca – nie b?d? oboj?tny, mo?esz pomóc!”, która uroczyst? premier? mia?a dzie? wcze?niej, w ?wiatowym Dniu Cukrzycy, podczas Warsztatów Edukacyjno-Rehabilitacyjnych w Wi?le.

Po przemaszerowaniu wokó? krakowskiego Rynku na Ma?ym Rynku odby?a si? impreza dla diabetyków, ich rodzin i przyjació?. By?y pokazy taneczne i gimnastyczne oraz konkursy z nagrodami. W namiotach badano poziom sprawdzenia glukozy we krwi, prezentowano kosmetyki dla diabetyków oraz sposoby pierwszej pomocy medycznej.

Du?ym zainteresowaniem cieszy?o si? stanowisko Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, gdzie mozna by?o zapoznac si? z dzia?alnosci? organizacji oraz otrzyma? publikacj? „Cukrzyca – nie b?d? oboj?tny, mo?esz pomóc!”. Partnerem wyjazdu naszej grupy by?a firma Roche.ZOBACZ TAK?E:
TVP KRAKÓW
WIADOMO?CI24


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,513 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!