25 Listopada 2020 10:27
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
CUKRZYCA W SEJMIE
Bez narodowego programu leczenia cukrzycy i jej powikłań Polsce trudno będzie sobie poradzić z epidemi? cukrzycy - uznali uczestnicy debaty zorganizowanej w Sejmie.

Jak przypomniał prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego prof. Władysław Grzeszczak, cukrzyca została uznana przez Organizację Narodów Zjednoczonych za pierwsz? niezakaĽn? epidemię cywilizacyjn?. "Jeszcze w 1985 r. dane wskazywały, że na cukrzycę choruje na ?wiecie 30 mln osób. Po 15 latach, w 2000 r., liczbę tę okre?lano już na 150 mln, a obecnie, czyli niecałe 10 lat póĽniej, na niemal 300 mln" - podkre?lił diabetolog.

Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna (IFD) ocenia, że je?li to tempo się utrzyma, to w 2030 r. na cukrzycę będzie cierpieć 435 mln osób na ?wiecie.

Według wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego dra hab. Leszka Czupryniaka szacuje się, że w Polsce cukrzycę ma 2,5 mln osób, ale o chorobie wie 60 proc. z nich.

"Cukrzyca stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Co roku jest przyczyn? 4 mln zgonów, głównie z powodu powikłań sercowo-naczyniowych, jak udary mózgu i zawały serca. Choroba istotnie skraca długo?ć życia i pogarsza jego jako?ć. Jest wiod?c? przyczyn? amputacji nóg, niewydolno?ci nerek i istotn? przyczyn? utraty wzroku" - podkre?lił Grzeszczak.

Z obliczeń wynika, że w 2010 r. cukrzyca pochłonie ok. 12 proc. wszystkich wydatków na służbę zdrowia na ?wiecie. "Choroba ta zagraża dobrobytowi państw i żaden kraj nie jest przygotowany na poradzenie sobie z tym wrogiem" - zaznaczył diabetolog.

Jak podkre?lił Ceistian Andriciuc, przedstawiciel IFD, w walce z cukrzyc? w poszczególnych krajach mogłyby pomóc narodowe programy leczenia tej choroby. Z audytu przeprowadzonego przez tę organizację w 2008 r. wynika jednak, że w Unii Europejskiej wdrożyło je tylko 13 z 27 państw, czyli mniej niż połowa. Polska nie znalazła się na tej li?cie.

Według prof. Krzysztofa Strojka, konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii, kilka lat temu w Polsce zostały opracowane założenia narodowego programu leczenia cukrzycy i jej powikłań na lata 2006-2008, ale ?rodki na jego realizację były bardzo małe i szybko się skończyły. Jedynym elementem programu, który udało się wprowadzić w życie, jest stworzenie rejestru chorych na cukrzycę. Od 2007 r. zgromadzono w nim dane dotycz?ce zaledwie 7606 pacjentów. Utworzono też rejestr chorych na cukrzycę dzieci.

Zdaniem byłego ministra zdrowia i posła na Sejm, Marka Balickiego, wdrożenie tego programu wymagałoby regulacji ustawowej, np. przyjęcia go jako rozporz?dzenia Rady Ministrów. To może nadać programowi długoletnie ramy czasowe, a nie charakter krótkotrwałej akcji - zaznaczył przewodnicz?cy sejmowej Komisji Zdrowia Bolesław Piecha. Zapowiedział też, że przedstawi propozycję takiego rozwi?zania podczas prac komisji.

Rozwi?zanie to poparł ks. Arkadiusz Nowak z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, gdyż - jak podkre?lił - "dopóki jakikolwiek program narodowy nie ma podstaw prawnych, to na dłuższ? metę jest nieskuteczny".

Jak ocenił autorytet w dziedzinie leczenia cukrzycy prof. Jan Tatoń z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wprowadzenie narodowego programu leczenia cukrzycy w Polsce zmniejszyłoby o 50 proc. liczbę schorzeń kardiologicznych, o 30 proc. schorzeń okulistycznych czy chorób nerek i dałoby ogromne oszczędno?ci.

Uczestnicy debaty zgodzili się też, że bez inwestycji w nowoczesne i skuteczne leczenie cukrzycy nie uda się obniżyć jej kosztów po?rednich zwi?zanych z rentami, zasiłkami chorobowymi, kosztami absencji w pracy, utrat? produktywno?ci i rehabilitacj?.

Według dr Macieja Niewady, najbardziej kosztowne jest leczenie powikłań cukrzycy - na leczenie chorych z powikłaniami wydaje się kilkakrotnie więcej niż na chorych bez powikłań. Dlatego inwestycja w lepsze leczenie chorych przynosi ostatecznie większe oszczędno?ci.

"Niestety, w Polsce w ci?gu ostatnich 12 lat w Polsce nie wprowadzono na listy refundacyjne żadnego nowego leku przeciwcukrzycowego" - podkre?lił prof. Grzeszczak. Mimo obietnic, Ministerstwo Zdrowia nie zdecydowało się nawet na refundację analogów długodziałaj?cych insulin, które s? refundowane we wszystkich krajach UE.

Do ważnych problemów leczenia cukrzycy w Polsce dr hab. Agnieszka Szadkowska, przewodnicz?ca sekcji pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, zaliczyła też brak w wielu poradniach diabetologicznych pełnych zespołów terapeutycznych, w których skład wchodziłby dietetyk i psycholog-edukator. Za mało jest też programów profilaktyki nadwagi i otyło?ci, które s? ?ci?le zwi?zane z ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 2.

Poniedziałkow? debatę zorganizowała Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzyc?, któr? powołano w kwietniu 2009 r. z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. W jej skład wchodz?: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Polska Federacja Edukacji w Diabetologii, Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Górno?l?skie Stowarzyszenie Diabetyków oraz dwie firmy farmaceutyczne - Novo Nordisk i Roche. Głównym zadaniem koalicji jest edukacja społeczeństwa na temat cukrzycy.

?RÓDŁO: PAP/ONET.PL 16.11.09
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,968,431 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!