04 December 2021 03:22
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
JAK NAS LECZ??
Jak nas lecz?? To pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ka?dy pacjent b?dzie mia? inn?. Jedni dostaj? od lekarzy to czego oczekuj?, inni s? niezadowoleni, jeszcze inni boj? si? o tym mówi?, bo "lekarz ma zawsze racj?". Zdarzaj? si? te? sytuacje, ?e w?a?ciciele przychodni wykorzystuj? z?e procedury Narodowego Funduszu Zdrowia dla powi?kszenia swoich dochodów, co w efekcie ko?czy si? na obcinaniu ?rodków dla pacjentów. S? na to przyk?ady. Tak?e na karygodne zachowania niektórych lekarzy.

Oto historia przedstawiana przez Gazet? Wyborcz?

Jan Wo?niak z Sieradza od 19 lat leczy si? na cukrzyc?. Przyszed? na wizyt? kontroln?. Jej przebieg opisywa? "Dziennik ?ódzki". - Lekarz spojrza? na wyniki bada?, zobaczy? skok poziomu cukru. I w?ciek? si?. Tak si? dar?, ?e ludzie w poczekalni powstawali z krzese?. A? piel?gniarka musia?a go ucisza? - opowiada pacjent.
Lekarz potwierdza wersj? chorego i t?umaczy: - No, nie wytrzyma?em. Powiedzia?em, ?eby przesta? ?re?, a zacz?? je??. Dosta? opeer, ?eby si? zacz?? leczy?, a nie zawraca? g?ow?.
Pan Jan zdecydowa?: natychmiast zmieni lekarza. Wzi?? histori? choroby, spojrza? na ostatnie wpisy i... tym razem on si? w?ciek?.
Pierwszy wpis: "Rozpoznanie - cukrzyca. Leczenie - na razie dosta? opierdol [tak w oryginale! - redakcja]. Co dalej, zobaczymy".
Kolejny ?wiadczy? o s?uszno?ci lekarskiej "terapii krzykiem": "Jak dosta? opierdol, to si? wreszcie uspokoi?" - zanotowa? lekarz.
Swoje notatki skomentowa?: - No có?, pisz? czasem swoje z?ote my?li.


Druga sytuacja opisana zosta?a przez RynekZdrowia.pl za Polsk? Agencj? Prasow?:


Warmi?sko-Mazurskie: lekarze dla zysku zawy?ali liczb? chorych


Po wprowadzeniu nowych zasad p?acenia za leczenie cukrzycy i chorób uk?adu kr??enia na Warmii i Mazurach "wybuch?a” epidemia tych chorób.

Pod koniec 2008 roku NFZ wprowadzi? nowe zasady p?acenia lekarzom za pacjentów chorych na cukrzyc? i choroby uk?adu kr??enia. W 2009 r. za jednego pacjenta lekarz rodzinny dostawa? od NFZ 8 z? miesi?cznie. Za pacjenta chorego na cukrzyc? lub choroby uk?adu kr??enia, który wymaga m.in. szczegó?owych bada? np. poziomu cukru we krwi i ci?nienia – 24 z?.

Od kiedy lekarze rodzinni zacz?li dostawa? trzy razy wi?cej pieni?dzy za ww. pacjentów ni? za innych, lawinowo wzros?a ilo?? chorych na te choroby. O tym, ?e lekarze rodzinni zawy?aj? liczb? chorych na cukrzyc? warmi?sko-mazurski NFZ zorientowa? si? w po?owie roku.

– Wygl?da?o na to, ?e wybuch?a epidemia. Liczba chorych przekroczy?a znacznie ?redni? wojewódzk? i ?rednie innych województw. Okaza?o si?, ?e na Warmii i Mazurach na cukrzyc? i choroby kr??enia choruje 205 tys. pacjentów. Te nadzwyczajne wyniki sk?oni?y NFZ do kontroli podstawowych zak?adów opieki zdrowotnej – mówi portalowi rynekzdrowia.pl Magdalena Mil, rzecznik Warmi?sko-Mazurskiego Oddzia?u Wojewódzkiego NFZ w Olsztynie.

Po weryfikacji NFZ liczba chorych spad?a do 140 tys! Po skontrolowaniu 16 najwi?kszych placówek i komputerowej weryfikacji leczenia tego rodzaju schorze? ustalono, ?e tzw. wska?nik 3 by? naliczany nawet wtedy, gdy pacjenci cukrzycowi i kr??eniowi zg?aszali si? po recepty, a te lekarze najcz??ciej wypisywali zaocznie, bez przeprowadzania wywiadu z pacjentem i wykonywania szczegó?owych bada?.

Kontrole wci?? trwaj?, lekarze nie musz? na razie oddawa? pieni?dzy Funduszowi. Jednak jak zapewni?a Rynek Zdrowia rzecznik regionalego NFZ, zainstnia?e przypadki zostan? na pewno wzi?te pod uwag? przy aneksowaniu umów na 2010 r.

Ciekawe czy takich historii jest wi?cej? Zach?camy do komentarzy!
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,740 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!