04 December 2021 04:13
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
LISTY BEZ ANALOGÓW D?UGO DZIA?AJ?CYCH
Ministerstwo Zdrowia opublikowa?o nowe listy refundacyjne. Nie znalaz?y si? na nich analogi d?ugo dzia?aj?ce. Rozporz?dzenie wprowadzaj?ce te zasady zosta?o ju? podpisane przez Minister Ew? Kopacz, a wejdzie w ?ycie 16 grudnia. To bardzo niemi?y "prezent" dla polskich diabetyków pod choink?.

W wypowiedzi dla "Rynku Zdrowia" Wiceminister Marek Twardowski mówi: "– Ta lista pokazuje, ?e w ramach swojej pracy osi?gn?li?my bardzo wiele, co b?dzie pozytywnie skutkowa? dla pacjentów i dla NFZ. Jest tam wiele obni?ek cen leków, które do tej pory by?y wysokie. "

Nie zmienia to jednak niczego w kwestii analogów. Do Ministerstwa nadal nie przemawiaj? merytoryczne argumenty. W ostatnim stanowisku Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, przewodnicz?cy Mariusz Masiarek pisze: wspomniane insuliny, o korzystnych charakterystykach, pozwalaj? na ograniczenie ilo?ci iniekcji w porównaniu ze stosowaniem insulin krótkodzia?aj?cych, a tym samym ilo?ci nak?u? koniecznych do pobrania krwi w celu pomiaru poziomu glukozy. Ma to zdecydowany wp?yw na zwi?kszenie swobody i popraw? komfortu ?ycia diabetyków. Przedstawione wzgl?dy s? bardzo istotne w przypadku insulinoterapii bez stosowania pomp insulinowych w prowadzeniu cukrzycy typu I, na któr? prawie wy??cznie choruj? dzieci i m?odzie?.

Ponadto w stanowisku dodaje: "brak refundacji insulin d?ugo dzia?aj?cych nawet w wysoko?ci w jakiej refundowane s? inne insuliny jest absolutnie niezrozumia?y i nie znajduj?cy ?adnego uzasadnienia."

Minister Zdrowia otrzyma?a w tej sprawie list dzieci z ca?ej Polski. Czytamy w nim: "My, dzieci chore na cukrzyc?, chcia?yby?my móc korzysta? ze wszystkich najlepszych i najnowocze?niejszych insulin na takich samych zasadach. Niech o tym jaka insulina b?dzie dla nas najlepsza decyduje lekarz w gabinecie, a nie suchy zapis na kawa?ku papieru. (...) codziennie zmagaj?c si? si? trudno?ciami jakie przynosi choroba wierzymy, ?e w Polsce mo?emy leczy? si? tak samo jak dzieci z innych krajów w Unii Europejskiej." Zobacz ca?y dokument - POBIERZ

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? ponownie poruszy t? kwesti?. A komentarze... Zapraszamy do wpisywania.

Zobacz Rozporz?dzenie Ministra Zdrowia

Zobacz tekst Judyty Wato?y "Agatka, Paulinka i inni cukrzycy walcz? o analogi" w Gazecie Wyborczej
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,835 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!