29 November 2021 20:18
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NOWA LISTA ZNÓW BEZ INSULIN
"Po raz kolejny na aktualn? list? leków refundowanych nie zosta?y wpisane d?ugo dzia?aj?ce analogi insulin. Fakt ten budzi frustracj? i rozgoryczenie w?ród ponad 2 milionowej rzeszy diabetyków w Polsce." - tak rozpoczyna si? list jaki otrzyma?a Minister Zdrowia Ewa Kopacz na pocz?tku tygodnia. "Szkoda, ?e wypowiedzi niektórych przedstawicieli strony rz?dowej na temat nie wprowadzenia refundacji, uwzgl?dniaj? przede wszystkim wzgl?dy finansowe oraz „mo?liwe objawy uboczne” wspomnianych insulin. Na pierwszy rzut oka wida?, ?e s? to kategorie sprzeczne – albo nas nie sta? albo nie uwa?amy leku za dostatecznie bezpieczny" - pisze dalej w li?cie Mariusz Masiarek, Przewodnicz?cy Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Znacz?co porusza tak?e inne problemy ?rodowiska polskich diabetyków, w tym kwesti? braku przed?u?enia refundacji na zestawy infuzyjne do pomp insulinowych do 26 roku ?ycia.

Kilka dni pó?niej pojawi?y si? w mediach wypowiedzi przedstawicieli MZ. Zaskakuj?ca jest zmiana stanowiska Ministerstwa. Do niedawna mia?o w?tpliwo?ci w kwestii stosowania tych preparatów a aktualnie w kwestii analogów ju? tylko liczy koszty.

Gazeta Wyborcza pisze: "...g?ównym powodem, dla którego nie wpisano analogów na list? leków refundowanych, by?y oszcz?dno?ci...". Rynek Zdrowia dodaje: "Analogi insulin d?ugodzia?aj?cych nie pojawi?y si? na wykazach refundacyjnych, zgodnie z wcze?niejszymi zapowiedziami ministerstwa zdrowia. Powodem jest brak dostatecznych ?rodków na sfinansowanie terapii."

Wiceminister Marek Twardowski w 16 grudnia 2009 wypowiedzi dla TVP zapowiedzia?: „To jest przysz?o??, nie mówi? nie. Natomiast obowi?zuje mnie przede wszystkim posiadanie informacji, ?e narodowy p?atnik ka?dy mój pomys? na li?cie leków refundowanych b?dzie móg? op?aci?.”

To ju? kolejna obietnica… czy znów bez pokrycia?

Istotn? informacj? jest to, ?e w wyniku wprowadzenia nowej listy refundacyjnej Ministerstwo liczy na oszcz?dno?ci w wysoko?ci 80 milionów z?otych.

Zobacz materia? w TVP2

Przeczytaj artyku? w Gazecie Wyborczej

Przeczytaj artyku? na portalu RynekZdrowia.pl

Zobacz materia? w TVS

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,827 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!