01 December 2021 17:51
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
POMPY W 2010
Najbli?sze dwana?cie miesi?cy to kolejny rok realizacji programu pompowego dla dzieci chorych na cukrzyc? do 18 roku ?ycia. Pierwszy rok finansowania zakupu pomp insulinowych ze ?rodków publicznych pokaza?, ?e system nie by? pozbawiony wad. W zwi?zku z tym Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? przekaza?o do Ministerstwa Zdrowia uwagi i wnioski dotycz?ce poprawy programu pompowego w 2010 roku.

1.Utrzymanie realizacji ?wiadczenia i zapewnienie ?rodków finansowych w przysz?ym roku i kolejnych latach.

2. Zwi?kszenie liczby ?wiadczeniodawców poprzez zmian? wymaga? prowadz?c? do rozszerzenia listy placówek realizuj?cych ?wiadczenie o poradnie diabetologiczne.

3. Uproszczenie procedur post?powa? przetargowych.

4. Monitorowanie realizacji ?wiadczenia i dba?o?? o równomierny dost?p do ?wiadczenia na terenie ca?ego kraju

5. Przed?u?enie okresu refundacji zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych do uko?czenia 26 roku ?ycia.

Jak wynika z otrzymanej odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia wnioski dotycz?ce programu pompowego zosta?y przekazane do wykorzystania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Natomiast kwestia przed?u?enia refundacji na zestawy infuzyjne wymaga zmiany w wykazie ?wiadcze? gwarantowanych. Jak zapewnia Ministerstwo wnioski zostan? szczegó?owo przeanalizowane, a zmiany nast?pi? po uzgodnieniach z Narodowym Funduszem Zdrowia i Agencj? Oceny Technologii Medycznych.
Z ogromn? uwag? b?dziemy przygl?da? si? dzia?aniom urz?dników.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,252 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!