21 Października 2020 15:53
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE - DOCHÓD SIĘ NIE LICZY
Opiekuj?cy się niepełnosprawnymi bliskimi, w tym chorymi na cukrzycę, otrzymuj? pomoc niezależnie od dochodu przypadaj?cego na jednego członka rodziny. Takie ?wiadczenie pielęgnacyjne wynosi obecnie 620 złotych miesięcznie. Kto może je dostać?

?wiadczenie przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwi?zku z konieczno?ci? opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Niepełnosprawno?ć musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawno?ci lub o znacznym stopniu niepełnosprawno?ci.
Przysługuje przede wszystkim najbliższym, czyli matce lub ojcu. Je?li chodzi o dalszych krewnych – to tylko wówczas, gdy nie ma osób najbliższych albo nie mog? one wypełnić swojego obowi?zku.

Realizatorzy ?wiadczeń rodzinnych będ? mogli przeprowadzić wywiad ?rodowiskowy, aby sprawdzić, czy beneficjant spełnia warunki do uzyskania ?wiadczenia.

W przypadku dzieci chorych na cukrzycę konieczny jest zapisy w orzeczeniu o niepełnosprawno?ci następuj?cej tre?ci:

- konieczno?ci stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w zwi?zku ze znacznie ograniczon? możliwo?ci? samodzielnej egzystencji,
- konieczno?ci stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


W obu punktach musi pojawić się słowo "wymaga"

"Zrezygnowałam z działalno?ci gospodarczej, po to by opiekować się moim dzieckiem chorym na cukrzycę. Ucieszyłam się, że będę mogła skorzystać od nowego roku ze ?wiadczenia pielęgnacyjnego. - mówi MOJACUKRZYCA.PL pani Katarzyna z Libi?ża. Niestety, okazało się że nie będę mogła, bo nie mam dobrego wpisu. A dziecko wymaga opieki."


To czy wspomniany zapis pojawia się w orzeczeniu i jakiej nabiera formy zależy od Komisji lekarskiej. Najczę?ciej w orzeczeniach o niepełnosprawno?ci dla dzieci chorych na cukrzycę do 16 roku życia pojawiaj? się tylko zapisy o konieczno?ci stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. W uzasadnionych przypadkach oba punkty.

Jednak orzeczenie wydawane jest na długi okres więc sytuacja może się zmienić. Ewentualna zmiana orzeczenia musi zostać poprzedzona wnioskiem lekarza prowadz?cego oraz ponownym stawieniem się przed Komisj? w odpowiednim dla miejsca zamieszkania Zespole ds Orzekania o Niepełnosprawno?ci.

Aby uzyskać ?wiadczenie powyżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawno?ci.

Krewni będ? mogli uzyskac prawo do ?wiadczenia w przypadku, gdy nie ma spokrewnionych w pierwszym stopniu lub, gdy nie będ? oni mogli sprawować opieki. Podobnie jak w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego prawo do ?wiadczenia pielęgnacyjnego przysługuje od miesi?ca w którym złożony został wniosek o ustalenie niepełnosprawno?ci lub stopnia niepełnosprawno?ci, pod warunkiem złożenia wniosku o ?wiadczenie nie póĽniej niż w okresie 3 miesięcy od wydania wła?ciwego orzeczenia.

I najważniejsza zmiana od 2010 roku:

?wiadczenie pielęgnacyjne przysługuje bez względu na dochód!

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych problemów przy uzyskiwaniu orzeczeń i ?wiadczeń do Biura Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? - tel. 32 331 33 49 lub 605 331 345, e-mail: biuro@mojacukrzyca.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,962,532 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!