29 November 2021 19:53
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NOWO?CI W CUKRZYCY 2010
O cukrzycy i nowotworach, a tak?e o monitorowaniu cukrzycy i problemom z tym zwi?zanym mi?dzy innymi dyskutowano podczas IV Konferencji Naukowej z cyklu: „Nowo?ci w cukrzycy”. Podczas spotkania ogromne zainteresowanie wzbudzi?y zagadnienia zwi?zane operacyjnym leczeniem cukrzycy, w tym kwestie metod niezabiegowego obni?ania masy cia?a u chorych na cukrzyc? oraz operacyjnego leczenie chorych z zespo?em metabolicznym.

Wybitni polscy diabetolodzy prezentowali i omawiali najnowsze zagadnienia w leczeniu przede wszystkim cukrzycy typu 2. Z ich wypowiedziami mo?na zapozna? si? ogl?daj?c materia? filmowy ZOBACZ PROGRAM W TVS - Nowo?ci w cukrzycy - "Na wag? zdrowia", po?wi?cony tej konferencji.

Organizatorem Konferencji by?a Katedra Chorób Wewn?trznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu SUM w Katowicach oraz Klinika Chorób Wewn?trznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA w Warszawie. Wzi??o w niej udzia? oko?o 700 osób.
W programie konferencji znalaz?y si? 4 sesje naukowe. W trakcie pierwszej z nich, zagadnienia zwi?zane z leczeniem cukrzycy, zaprezentowali:

Prof. Edward Franek (Warszawa) - Rozpocz?cie leczenia cukrzycy: dieta, metformina, doustne leczenie skojarzone czy od razu insulina?,

Prof. Anna Czech (Warszawa) - Kiedy i jak rozpoczyna? insulinoterapi? u chorych na cukrzyc? typu 2?

Prof. Irina Kowalska (Bia?ystok) - Cukrzyca a nowotwory

Prof. W?adys?aw Grzeszczak (Zabrze) - Indywidualizacja leczenia cukrzycy.


Sesja druga po?wi?cona by?a monitorowaniu cukrzycy i problemom z tym zwi?zanym. G?os zabrali:

Prof. Waldemar Karnafel (Warszawa) - Hemoglobina glikowana i ?rednia glikemia

Prof. Katarzyna Cypryk (?ód?) – Rola w monitorowaniu glikemii i podejmowaniu decyzji terapeutycznych

Prof. Zbigniew Gaciong, dr Jacek Lewandowski (Warszawa) - Monitorowanie ci?nienia t?tniczego u chorego na cukrzyc?

Prof. Artur Mamcarz (Warszawa) - Monitorowanie lipidemii u chorego na cukrzyc?


Tematem kolejnej sesji, oczekiwanej z wielkim zainteresowaniem przez uczestników spotkania, by?o operacyjne leczenie cukrzycy. Zagadnienia z tego zakresu zaprezentowali:

Prof. W?adys?aw Grzeszczak (Zabrze) - Zawarto?? tkanki t?uszczowej w organizmie a progresja zmian mia?d?ycowych

Dr hab. Adam Stefa?ski (Szczecin) - Metody niezabiegowego obni?ania masy cia?a u chorych na cukrzyc?

Dr hab. Wies?aw Tarnowski (Warszawa) - Zabiegi operacyjne w leczeniu cukrzycy

Dr hab. Mariusz Wyle?o? (Warszawa) - Operacyjne leczenie chorych z zespo?em metabolicznym

Konferencj? zako?czy?a Sesja IV zatytu?owana Nowe leki i metody stosowane w cukrzycy obejmuj?ca nast?puj?ce wyk?ady:

Prof. W. Grzeszczak (Zabrze) - Potencjalne nowe mo?liwo?ci farmakologiczne w diabetologii

Prof. Edward Franek (Warszawa) - Nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne.

Kolejn? edycj? Konferencji zaplanowano na 08.01.2011r,

?ród?o: PTD, 13.01.2010
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,783 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!