29 November 2021 20:07
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PRAWA DZIECKA
20 lat obowi?zywania Konwencji o Prawach Dziecka i 10 lat funkcjonowania instytucji Rzecznika Praw Dziecka w Polsce s? znakomit? okazj? do refleksji na temat stanu przestrzegania praw dziecka w naszym kraju. W zwi?zku z tym Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak organizuje Konferencje "Prawa cz?owieka zaczynaj? si? od praw dziecka". Bior? w nich udzia? przedstawiciele uczelni, organizacji pozarz?dowych i instytucji szczególnie zainteresowanych prawami, o których mowa. Do tego grona zosta?o zaproszone Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.

Pierwsza konferencja - po?wi?cona "Prawom dziecka wobec wyzwa? ?ycia codziennego" - odb?dzie si? 27 stycznia 2010 roku w ?l?skim Urz?dzie Wojewódzkim w Katowicach. Jej uczestnikami b?d? zarówno doro?li - przedstawiciele ró?nych instytucji pa?stwowych, samorz?dowych, organizacji pozarz?dowych, wy?szych uczelni, jak i m?odzie? szkolna oraz studenci. Jest to wyj?tkowa okazja, aby o prawach dziecka porozmawia? w tak szerokim gronie specjalistów oraz samych zainteresowanych, czyli dzieci.

Wspó?organizatorami konferencji s?: Instytut Socjologii Wydzia?u Nauk Spo?ecznych Uniwersytetu ?l?skiego, Regionalny O?rodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach, Kolegium Pracowników S?u?b Spo?ecznych, Stowarzyszenie Inicjatyw Samorz?dowych w Radzionkowie oraz Wszechnica M?odzie?owa w Tarnowskich Górach.

Zach?camy do wej?cia na STREF? M?ODYCH stron? Biura Rzecznika Praw Dziecka przygotowan? z my?l? o m?odzie?y.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,808 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!