29 November 2021 10:21
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
INSULINA PRZEZ NOS
Firma zajmuj?ca si? opracowywaniem nowych leków stworzy?a urz?dzenie, które podaje insulin? donosowo i jak informuje na swoich stronach internetowych, z?o?y?a wniosek do Europejskiego Urz?du Patentowego o przyznanie patentu. W ten sposób podawana insulina ma dzia?a? szybciej u chorych na cukrzyc?.

Na zdj?ciu wida? kryszta?ki insuliny.

- Podczas, gdy nasze przedsi?biorstwo skupia si? na opracowywaniu leków bazuj?cych na RNAi, wierzymy, ?e produkt donosowy naszej poprzedniej firmy Nastech Pharmaceuticals ma wa?ne znaczenie - powiedzia? J. Michael French, prezes MDRNA - w szczególno?ci wierzymy w nasze produkty z linii insulinowej, które maj? pozytywne wyniki II fazy prób klinicznych, zako?czonych w 2008 r.

Podawanie w ten sposób insuliny ma pomóc ludziom z cukrzyc?, którzy musz? nieustannie walczy? ze skacz?cym poziomem glukozy we krwi. Szczególnie po jedzeniu poziom glukozy cz?sto podskakuje, co wymaga natychmiastowej interwencji insulinowej. Przy jej podawaniu do?ylnie, mo?e si? to sko?czy? jej nadmiarem we krwi i hipoglikemi? lub niskim poziomem cukru we krwi.

Nowe urz?dzenie pozwala szybko dzia?a? nie modyfikowanej formie insuliny. Badania kliniczne II fazy wykaza?y, ?e podanie jej donosowo okaza?o si? lepsze od podania doustnego i do?ylnego, je?li chodzi o kontrol? poziomu glukozy we krwi 60 i 90 min. po jedzeniu. Znacz?co równie? zmniejszy?o hipoglikemi? 4 godziny po posi?ku, w porównaniu z jej podaniem do?ylnym.

Podanie donosowe, jak informuje MDRNA, nie spowodowa?o przedostania si? insuliny do p?uc. Urz?dzenie jest ma?e, kompaktowe i ?atwe w przechowywaniu.

?ród?o: PAP/onet.pl 28.01.2010

Strona producenta urz?dzenia ZOBACZ
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,488 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!