29 November 2021 11:03
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
DOK?ADNIE NA GLUKOMETRZE
Niedok?adno?ci w pomiarach st??enia glukozy na glukometrach w warunkach samokontroli.

W cukrzycy, ambulatoryjne, „domowe” monitorowanie glikemii, glikozurii, acetonurii jest nieodzownym elementem jej leczenia. Wiele czynników prowadzi do b??dnych oznacze? glikemii na glukometrze podczas samokontroli. Pierwsza grupa b??dów jest niezale?na od chorego, a druga jest wynikiem b??dów pope?nianych przez pacjenta. Do czynników niezale?nych od pacjenta, mog?cych powodowa? niedok?adno?ci pomiarów na glukometrze nale??: nieprawid?owy hematokryt, hipoksja, wilgotno?? otoczenia, ci??ka hiper- lub hipoglikemia, niskie ci?nienie skurczowe krwi, podwy?szone st??enie trójglicerydów oraz niektóre leki. Ze strony pacjenta wp?yw ma nieprawid?owa technika pomiaru, niew?a?ciwe przechowywanie i u?ywanie sprz?tu.

Pe?n? tre?? artyku?u znajdziesz tu: Niedok?adno?ci w pomiarach glukozy


We? udzia? w Ankiecie MOJACUKRZYCA.PL - Jak cz?sto zmieniasz ig?? w nak?uwaczu? - Znajdziesz j? w panelu bocznym, po lewej stronie.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,569 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!