28 Października 2020 19:00
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
W PARZE Z CUKRZYCˇ
Cukrzyca to skomplikowana choroba. Jednak często może występować wraz z innymi schorzeniami. Najczę?ciej towarzysz?ce cukrzycy typu 1 choroby o podłożu autoimmunologicznym to choroby tarczycy i celiakia. Czy się objawiaj?? Jak je badać?

Zjawiska immunologiczne, podobne jak w cukrzycy typu 1, obserwowane s? w innych chorobach autoimmunologicznych, takich jak np. autoimmunologiczne zapalenia tarczycy, celiakia. W cukrzycy typu 1 obserwuje się obecno?ć przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom swoistym dla celiakii czy autoimmologicznych zapaleń tarczycy, przy czym mog? nie występować objawy kliniczne tych schorzeń
W zespołach tych obecno?ć przeciwciał przeciwnarz?dowych na długi czas wyprzedzać może wyst?pienie klinicznych objawów schorzenia. U chorych, u których w chwili rozpoznania cukrzycy nie stwierdzono obecno?ci autoprzeciwciał wskazane okresowe powtarzanie badania (zwykle co 2 lata).

Stwierdzenie obecno?ci takich autoprzeciwciał nakazuje przeprowadzenie dalszej diagnostyki w kierunku obecno?ci schorzeń tarczycy czy celiakii.

Celiakia manifestuje się różnorodno?ci? objawów klinicznych wynikaj?c? z odmiennej wrażliwo?ci pacjentów na gluten. Celiakia w cukrzycy typu 1 najczę?ciej przebiega jako :
• postać ukryta (niema, asymptomatyczna), w której stwierdza się zanik kosmków błony ?luzowej jelita cienkiego przy sk?pych, pojedynczych, często okresowych niecharakterystycznych objawach klinicznych (bóle brzucha, objawy dyspeptyczne, a także niedobór masy ciała i wzrostu). Pomimo charakterystycznych zmian błony ?luzowej jelita cienkiego i obecno?ci swoistych przeciwciał w surowicy, nie występuj? typowe objawy zespołu złego wchłaniania.
• postać utajona (póĽno ujawniaj?c? się) - w surowicy obecne s? przeciwciała swoiste dla celiakii bez objawów klinicznych i zmian w obrazie histologicznym. U tych chorych może w przyszło?ci pojawić się zanik kosmków.
• postać klasyczna (pełnoobjawowa) jest rzadko spotykana w cukrzycy typu 1.

Doł?czaj?ca się w przebiegu cukrzycy typu 1 celiakia może powodować redukcję zapotrzebowania na insulinę ze skłonno?ci? do występowania hipoglikemii. Inne objawy nasuwaj?ce podejrzenie celiakii u chorych na cukrzycę typu 1 to niedobór masy ciała, niski wzrost, opóĽnienie dojrzewania (zwłaszcza u chłopców), nawracaj?ce bóle brzucha, nieprawidłowe stolce, anemia niedobarwliwa.

Wprowadzenie badań przesiewowych w kierunku obecno?ci przeciwciał anty tTG oraz przeciw EMA w klasie IgA u chorych z cukrzyc? typu 1 umożliwia wczesn? diagnostykę celiakii - bezobjawowej lub sk?poobjawowej. Dla ustalenia ostatecznego rozpoznania choroby konieczne jest wykonanie biopsji jelita. Za rozpoznaniem celiakii przemawia stwierdzany III stopień zmian histologicznych w pobranych wycinkach jelita cienkiego według skali Marsha. Odpowiednio wczesne wł?czenie diety bezglutenowej może zapobiec powikłaniom, które miałyby negatywny wpływ na przebieg cukrzycy i zaburzać dalszy harmonijny rozwój

Autoimmunologiczne choroby tarczycy towarzysz?ce cukrzycy prezentuj? bardzo niejednorodny obraz kliniczny, od stanu zapalnego gruczołu z niedoczynno?ci? (choroba Hashimoto) poprzez zmiany subkliniczne bez lub z bardzo dyskretnymi objawami klinicznymi dysfunkcji tarczycy, do pełnoobjawowej nadczynno?ci (choroba Graves-Basedowa) tarczycy. W celu ustalenia rozpoznania wykonuje się badania

Z zakresu chorób tarczycy markerami takimi s?:
• stężenie hormonów tarczycy (fT3, fT4) i TSH w surowicy
• stwierdzenie obecno?ci przeciwciał tarczycowych przeciwko antygenom
Trudny do wyrównania metabolicznego przebieg cukrzycy, zbyt wolne tempo wzrastania dziecka mog? sugerować chorobę tarczycy u pacjenta z cukrzyc? typu 1.
Zastosowanie badań przesiewowych bezpo?rednio po rozpoznaniu cukrzycy oraz systematyczne ich powtarzanie w czasie jej trwania zapewnia wczesne wykrycie dysfunkcji tarczycy i wdrożenia skutecznego leczenia.
W cukrzycy znacznie czę?ciej niż jawne klinicznie postaci dysfunkcji tarczycy występuj? postaci subkliniczne.
• Subkliniczna niedoczynno?ć tarczycy przebiega skrycie, bez widocznych objawów klinicznych hipotyreozy, przy prawidłowym stężeniu T4 lub fT4 i nieznacznie zwiększonym stężeniu TSH. Te przypadki wykrywane s? w czasie badań przesiewowych.
• Subkliniczn? postać nadczynno?ci tarczycy charakteryzuje brak wyraĽnych klinicznych objawów nadczynno?ci, prawidłowe stężenie hormonów tarczycy i obniżone stężenie TSH.

Ze względu na współwystępowanie z cukrzyc? typu 1 innych chorób z autoagresji konieczne s? badania przesiewowe w momencie rozpoznania cukrzycy i systematyczne ich powtarzanie.

Prof. Dr hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowska
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,964,019 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!