29 November 2021 10:51
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJETNY - AKCJA NABIERA TEMPA
Akcja spo?eczna "Cukrzyca - nie b?d? oboj?tny, mo?esz pomóc" wesz?a w kolejn? faz? realizacji. Obecnie do urz?dów najwi?kszych miast i gmin oraz starostw powiatowych w ca?ej Polsce zosta?y rozes?ane nasze ulotki. Zgodnie z za?o?eniami akcji zostan? udost?pnione dla spo?ecze?stwa w miejscach ogólnodost?pnych.

Jednocze?nie do Biura zg?aszaj? si? osoby z ca?ego kraju chc?ce przy??czy? si? do akcji. S? to najcz??ciej osoby maj?ce kontakt z chorob? poprzez chorego w rodzinie, rodzice ma?ych diabetyków jak i sami aktywni zawodowo diabetycy. Wszyscy przy?aczaj?c si? do akcji maja jeden cel. Chc? aby chorzy na cukrzyc? byli bardzie bezpieczni w miejscach gdzie na co dzie? przebywaj?.

Akcja niesie ze sob? równie? informacje na temat cukrzycy pomagaj?ce zrozumie? chorob? i obali? krzywdz?ce diabetyków stereotypy.

Chcesz w??czy? si? do akcji "Cukrzyca - nie b?d? oboj?tny, mo?esz pomóc" i rozpowszechni? w swoim otoczeniu ulotki?

Skontaktuj si? z Biurem Towarzystwa - biuro@mojacukrzyca.pl lub 32 331 33 49, 605 331 345!

Prze?lemy odpowiedni? ilo?? publikacji!!


Wi?cej o Akcji znajdziesz tu: CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,544 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!