30 Października 2020 08:39
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
NIE DLA WSZYSTKICH RÓWNE SZANSE
Trwaj? olimpiady przedmiotowe we wszystkich typach szkół. Utalentowani i zdolni uczniowie maj? szansę na pokazać swoje umiejętno?ci i wiedzę na szerszym niż szkolne, forum. Czy na pewno wszyscy na takich samych zasadach?

Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy i umiejętno?ci uczniów uzdolnionych, bez względu na ich stan zdrowia. Stres towarzysz?cy jakiejkolwiek formie egzekwowania wiedzy ma niekorzystny wpływ na funkcjonowanie chorego dziecka. Nawet te najzdolniejsze chore przewlekle dzieci nie maj? równych szans w rywalizacji konkursowej ze zdrowymi rówie?nikami. A przecież ONE Sˇ W?RÓD NAS, chore i jednocze?nie uzdolnione, dlatego należy o nie zadbać, bo i tak nie maj? łatwego życia.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? prowadzi prace konsultacyjne z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Kuratoriami Oswiaty w poszczególnych województwach na temat regulacji dotycz?cej zasad przeprowadzania konkursów przedmiotowych uwzględniaj?cych specyficzne potrzeby dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych we wszystkich typach szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W zwi?zku z powyższym, po konsultacji z MEN wyst?pili?my do wszystkich wojewódzkich kuratorów o?wiaty o wprowadzenie odpowiednich zapisów. Z otrzymanej korespondencji zwrotnej, wynika, że kwestia ta jest bardzo rożnorodnie traktowana przez poszczególne kuratoria o?wiaty.

Wzorem dla innych jest postawa Kuratorium O?wiaty w Łodzi, które to wprowadziło w zasadach organizacji konkursów przedmiotowych zapis następuj?cej tre?ci: „Komisja Konkursowa, na każdym stopniu konkursu rozpatruje indywidualnie wydłużenie czasu jego trwania wynikaj?ce ze szczególnych potrzeb dzieci przewlekle chorych”.

W pismach otrzymanych z Kuratoriów O?wiaty we Wrocławiu, w Rzeszowie, Poznaniu, Olsztynie, Białymstoku złożono deklaracje rozpatrzenia i ewentualnego wprowadzenia stosownych zapisów.

Kuratoria w Krakowie oraz w Kielcach nie zamierzaj? wprowadzać żadnych zapisów, ale indywidualnie rozpatruj? wnioski w tym zakresie.

Z kolei z uwagi na brak stosownych zapisów w przywoływanym rozporz?dzeniu MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku nie zamierzaj? wprowadzać żadnych zapisów w omawianej kwestii Kuratoria w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Bydgoszczy i Opolu.

Z Kuratoriów w Szczecinie i w Warszawie nie otrzymali?my żadnej odpowiedzi.

Znacz?ce dla zoobrazowania całego problemu jest stwierdzenie przekazane w dokumencie z Kuratorium O?wiaty w Lublinie. Lubelski Kurator O?wiaty pisze: „…w przypadku pojawienia się uregulowań prawnych Wojewódzka Komisja Konkursowa (…) rozważy ewentualne zmiany w regulaminie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.”.

Powyższe stwierdzenie, a także wymienione przykłady traktowania tych, jakże istotnych dla uzdolnionych, przewlekle chorych dzieci, kwestii potwierdza konieczno?ć uregulowania poruszanego problemu na szczeblu ministerialnym w postaci rozporz?dzenia.Dostosowanie warunków konkursów przedmiotowych nie jest stosowaniem taryfy ulgowej. Jest jedynie wyrównaniem szans.

Pismo z kolejnym wnioskiem trafiło do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Czekamy na odpowiedĽ.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,964,237 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!