23 Października 2020 12:06
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
MINISTERSTWO CHCE i MY?LI, ALE NIE ZAWSZE MOŻE
Nowa lista leków refundowanych będzie przygotowana jeszcze w tym półroczu. Negocjujemy z firmami farmaceutycznymi obniżki cen leków, by wprowadzić na ni? innowacyjne preparaty - ujawnił w rozmowie z PAP wiceminister zdrowia Marek Twardowski.

PAP: Czy polscy pacjenci mog? czuć się bezpieczni je?li chodzi o dostęp do diagnostyki, terapii i profilaktyki? Jak Pana zdaniem wygl?da ich sytuacja na tle innych państw UE?

Marek Twardowski: Oczekiwania społeczne w Polsce i we wszystkich krajach UE s? duże. Każdy człowiek ma w tej chwili poczucie własnej warto?ci, chciałby być zdrowy, chce długo żyć. Społeczeństwa się starzej? i wymagaj? coraz większej i coraz bardziej kosztownej opieki lekarskiej, ale to jest adekwatne do tego, w jakim momencie ekonomicznym jest dany kraj. W stosunku do tego jakie mamy możliwo?ci przeznaczamy maksymalnie wszystkie ?rodki na ?wiadczenia lecznicze. Za priorytety uznali?my m.in. zwalczanie chorób nowotworowych, chorób układu kr?żenia, będzie wdrażany narodowy program zwalczania chorób psychicznych, my?limy również o sposobach skuteczniejszej walki z cukrzyc?.

Ilo?ć ?rodków i ?wiadczeń z roku na rok wzrasta, z jednym wyj?tkiem - w roku 2010 jest o niemal 1,5 mld zł mniej w Narodowym Funduszu Zdrowia, mimo uruchomiania wszelkich możliwych rezerw. Musimy też mieć pewien punkt odniesienia, bo my chcieliby?my mieć wszystko na poziomie Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch czy Niemiec, natomiast jeżeli chodzi o PKB na głowę, czyli to co wszyscy wspólnie wypracowujemy jeste?my na 25 miejscu; w UE za nami s? tylko Bułgaria i Rumunia. My?lę, że tutaj musimy mieć też pewn? pokorę wobec tego, bo niestety wszystko kosztuje.

PAP:Co zmieniło się na korzy?ć pacjentów przez ponad dwa lata państwa rz?dów?

M.T.: Wprowadzili?my wiele rzeczy innowacyjnych: profilaktyczne leczenie hemofilii u dzieci, zaopatrzyli?my dzieci do 18 roku życia w pompy insulinowe - my?limy, czy nie można tego rozszerzyć - wprowadzili?my leczenie chorób rzadkich, wprowadzamy cały czas nowe programy terapeutyczne plus leki nowotworowe na listy dostępne w szpitalach, czyli jest tutaj postęp. Nawet nasi oponenci to przyznaj?. Natomiast zawsze niestety tak będzie, że to mniej w stosunku do potrzeb.

Pamiętam, że jeszcze kilkana?cie lat temu marzeniem wszystkich było, żeby w każdym województwie był tomograf, teraz jest w każdym szpitalu, w wielu s? rezonanse. Mamy w tej chwili kraj nasycony aparatami PET, czyli pozytonowymi emisyjnymi tomogramami, które doskonale doprecyzowuj? gdzie s? w organizmie komórki nowotworowe. W tym roku mamy w programie zwalczania chorób nowotworowych kilkana?cie milionów złotych na to, żeby być niezależnym od Berlina, Wiednia i samemu wprowadzić produkcję radiofaramceutyków, żeby ich nie sprowadzać. Widzimy postęp, nie ma regresu.

PAP:Jednak w pierwszych dniach tego roku do pacjentów docierały niepokoj?ce sygnały dotycz?ce dostępu do chemioterapii niestandardowej, hemodializ, czy zmniejszenia uprawnień lekarzy pierwszego kontaktu w sprawie skierowań na niektóre badania.

M.T.: Narodowy Fundusz Zdrowia, który jest postrzegany przez pacjentów, jako Ľródło kłopotów jest też w trudnej sytuacji, należy zrozumieć, że może dzielić tak? ilo?ć ?rodków finansowych jak? ma. My?lę, że nie wynika to ze złej woli urzędników, tylko z tego, żeby chronić Fundusz przed zaci?ganiem zobowi?zań finansowych. Natomiast te rzeczy, które zasiały niepokój, zgadzam się z panem, że nie powinny się zdarzyć. W zwi?zku z tym - nie chcę ujawniać kuchni ministerstwa czy rz?du - ale podjęli?my stosowne kroki, aby w przyszło?ci minister zdrowia nie był zaskakiwany działaniami, co do których nawet nie miał wiedzy, że mog? się zdarzyć.

PAP: Jest Pan odpowiedzialny za politykę lekow? państwa, na jaki konkret pacjenci mog? liczyć w najbliższym czasie w tej sferze?

M.T.: Pracujemy w tej chwili nad now? list? leków refundowanych. Negocjujemy z firmami farmaceutycznymi, bo zależy nam na tym, żeby uzyskiwać obniżki cen leków, co nam pozwoli wprowadzać na listy leków refundowanych nowe preparaty, na które czekaj? pacjenci. Nie tylko leki generyczne, ale także innowacyjne. Lista będzie przygotowana w tym półroczu.

Rozmawiał: Paweł Rozwód

?ródło: PAP
12.02.2010

wyróżnienia w tek?cie - MOJACUKRZYCA.PL
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,962,869 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!