29 November 2021 11:27
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PROBLEMY ZE ?WIADCZENIEM PIEL?GNACYJNYM
Do Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? z ca?ej Polski docieraj? informacje na temat k?opotów z uzyskaniem ?wiadcze? piel?gnacyjnych dla dzieci chorych na cukrzyc?. Nie mog? zostawi? mojego syna bez opieki - mówi mama m?odego diabetyka z Nowej Soli - Ma rozchwian? cukrzyc?, a do tego równie? niedoczynno?? tarczycy. Odmówiono jej prawa do ?wiadczenia pomimo odwo?ania od decyzji. Teraz zostaje mi tylko s?d - mówi rozgoryczona.

Podobnie jest w przypadku rodziców 11-letniej Magdy z Rybnika. Odwo?ali?my si? od decyzji komisji. W orzeczeniu napisano ?e nie trzeba si? ni? opiekowa?. A ja musia?am zrezygnowa? z pracy, ?eby poradzis sobie z tymi penami.

W obu przypadkach komisje do spraw orzekania o niepe?nosprawno?ci wpis??y do tre?ci orzeczenia : - konieczno?? sta?ego wspó?udzia?u na co dzie? opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Zabrak?o jednak dopisania informacji o tym, ?e dziecko wymaga sta?ej opieki.

Przypomnijmy, ?e dd nowego roku opiekuj?cy si? niepe?nosprawnymi bliskimi, w tym chorymi na cukrzyc?, otrzymuj? pomoc niezale?nie od dochodu przypadaj?cego na jednego cz?onka rodziny. Takie ?wiadczenie piel?gnacyjne wynosi obecnie 520 z?otych miesi?cznie.

Aby móc stara? si? o ?wiadczenie w orzeczeniu o niepe?nosprawno?ci koniecznie musz? by? dwa zapisy o:

- konieczno?ci sta?ej lub d?ugotrwa?ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi?zku ze znacznie ograniczon? mo?liwo?ci? samodzielnej egzystencji,
- konieczno?ci sta?ego wspó?udzia?u na co dzie? opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W obu punktach musi pojawi? si? s?owo "wymaga"

Od decyzji mo?na si? odwo?a?. Trzeba jednak pami?ta?, ze aby zaistnia? warunek konieczno?ci opieki musz? by? do tego wskazania lekarskie i odpowiednia dokumentacja medyczna.

Jak zdoby? ?wiadczenie piel?gnacyjne? - CZYTAJ WI?CEJ TUTAJ
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,621 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!