04 December 2021 02:45
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NIEWIEDZA I OBOJ?TNO?? - MOG?O SKO?CZY? SI? TRAGEDI?
Choruj?cy od 37 lat na cukrzyc? mieszkaniec Lipna ?le si? poczu? i wezwa? pogotowie ratunkowe, które nast?pnie wezwa?o policj?, bo pacjent obra?a? za?og?. Jak si? okaza?o mia? hipoglikemie. Lekarz pogotowia ratunkowego zbada? chorego i uzna?, ?e wezwanie karetki by?o nieuzasadnione. Doktora jednak zbulwersowa?o zachowanie pacjenta. Uzna?, ?e ten obra?a za?og?, która przyjecha?a, by mu pomóc i wezwa? policj?. Odmówi? te? pomocy w odnalezieniu leku, poniewa? chory si? awanturowa? i u?ywa? wulgarnych s?ów, a ostatecznie kaza? za?odze pogotowia wyj??. - opisuje zdarzenie Gazeta Pomorska. W G?ubczycach na Opolszczy?nie na komisariacie Policji o ma?o nie dosz?o do tragedii.

Funkcjonariusze z G?ubczyc na Opolszczy?nie zatrzymali m??czyzn?. Cho?, jak twierdzi, mówi?, ?e choruje na powa?n? odmian? cukrzycy, policjanci przes?uchiwali go kilka godzin. Skrajnie wycie?czony trafi? do szpitala. Lekarz poda? mu glukoz? i... stwierdzi?, ?e m??czyzna jest w stanie wróci? na przes?uchanie.

Pan Pawe? Durkacz choruje na cukrzyc? insulinozale?n? od 7 roku ?ycia. Do mieszkania, w którym ?yje przysz?a jego ?ona z dzielnicowym. M??czyzna nie chcia? go wpu?ci? i wda? si? z nim w przepychanki.

Pan Pawe? wyl?dowa? w Komendzie Powiatowej Policji w G?ubczycach. Cho? powtarza? kilkukrotnie, ?e jest diabetykiem i musi je?? 6 posi?ków dziennie, policja nie reagowa?a na jego uwagi. W ko?cu m??czyzna trafi? do szpitala. Podano mu glukoz? i sprawdzono poziom cukru.

Po wszystkim lekarz dy?urny orzek?, ?e Paw?owi nale?? si? 3 posi?ki dziennie i... mo?e dalej uczestniczy? w przes?uchaniu. Wszystko trwa?o ponad dob?. Pawe? by? w szpitalu jeszcze raz.

Policja ma obowi?zek dostarczy? diabetyka przed przes?uchaniem na badania lekarskie. Funkcjonariusz tego nie dope?ni?. Jednak policjanci nie widz? tu swojej winy. Podobnie dyrekcja szpitala gdzie orzeczono, ?e cz?owiek, który w?a?nie wyszed? z zapa?ci, jest zdolny do zezna?.

Administracja szpitala mówi, ?e wyda o?wiadczenie w tej sprawnie w poniedzia?ek. A je?li nawet nie, to czeka j? to w najbli?szym czasie, bo rodzina poszkodowanego zawiadomi?a ju? o ca?ej sprawie prokuratur?.

To kolejne zdarzenia, które potwierdzaj? s?uszno?? i ogromn? potrzeb? prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? Akcji Spo?ecznej "Cukrzyca - nie b?d? oboj?tny, mo?esz pomóc!".

W akcji spo?ecznej mo?e wzi?? udzia? ka?da osoba fizyczna lub prawna z terenu Polski. Wi?cej o Akcji znajdziesz tu: CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!

?ród?o: Gazeta Pomorska/TVP Opole
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,690 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!