29 November 2021 10:23
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WSPÓLNIE Z MINISTERSTWEM - WK?UCIA DO 26 ROKU
Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowelizacj? ustawy gwarantowanych ?wiadcze? w zakresie przed?u?enia refundacji zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych do 26 roku ?ycia. W ten sposób wielokrotnie przedstawiane w oficjalnych wyst?pieniach Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? merytoryczne argumenty sta?y si? podstaw? do rozpocz?cia tych dzia?a?. Jednocze?nie, na pro?b? Wydzia?u Wyrobów Medycznych Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, Towarzystwo konsultowa?o dane do wniosku o wszcz?cie odpowiednich procedur. Tak udokumentowany wniosek trafi? do Agencji Oceny Technologi Medycznych i Ministra Zdrowia.

Aktualnie trwa szacowanie kosztów wprowadzenia takiej operacji. Jednocze?nie pojawiaj? si? trudno?ci zwi?zanie z wyliczeniem ilo?ci osób, których dotyczy?oby przed?u?enie refundacji na wk?ucia do 26 lat.


Nie mo?na na razie opowiedzie? na pytanie czy uda si? zmieni? zapisy w ustawie jeszcze w tym roku. Najwa?niejsze, ?e Ministerstwo Zdrowia ponownie zdecydowa?o si? rozszerzy? list? diabetyków leczonych pomp?, uprawnionych do refundacji wk?u?.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,492 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!