29 November 2021 11:16
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
Z WIOSN? O CUKRZYCY
Kilkana?cie stopni ciep?a, pi?kne s?o?ce i wspania?a atmosfera to wszystko mo?na by?o poczu? w trakcie pierwszych w tym roku Warsztatów Edukacyjnych po??czonych z Walnym Zebraniem Cz?onków Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, które odby?y si? w Bystrej.

Podczas Walnego Zebrania podsumowano bardzo gor?cy rok w dzia?alno?ci Towarzystwa, udzielono absolutorium Zarz?dowi za rok ubieg?y i przyj?to plan pracy na rok 2010. Ponadto uczestnicy Walnego Zebrania przyj?li wniosek o opracowanie wytycznych i schematu post?powania pomocnych w funkcjonowaniu dziecka chorego na cukrzyc? w placówce o?wiatowej.

Pierwsza tegoroczna edycja Warsztaów by?a poczatkiem realizacji wspólnego projektu Towarzystwa i Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Podczas pobytu by? realizowany specjalnie wpacowany program aktywno?ci fizycznej dla dzieci i m?odzie?y chorej na cukrzyc? oraz ich opiekunów. W ramach zaj?? oby?y si? kursy aqua aerobicu oraz nordic walking, a tak?e wyk?ady na temat roli wysi?ku fizycznego w terapii cukrzycy. Nad ca?o?ci? czuwa? mgr Robert Ma?kowski z Wydzia?u Fizjoterapii AWF w Katowicach.

Nie zabrak?o specjalnego spotkania edukacyjno-terapeutycznego pod has?em „Sami Sobie” w trakcie, którego by?a doskona?? okazja do rozmowy i wymiany do?wiadcze? w zwi?zku z prowadzeniem cukrzycy u dzieci i m?odzie?y. Na ca?o?ci? dyskusji panowa?a psycholog Anna Waldera.

Atrakcj? dla najm?odzych by? udzia? w konkursie plastycznym z nagrodami i prezentami pod has?em „Mamy wiosn?” prowadzonym przez przedstawicielki firmy Roche Diagnostics Polska – Ew? Gwó?d? i Katarzyn? Moor. Podczas gdy m?odzi diabetycy bawili si? doskonale ich opiekunowie mogli zapozna? si? z propozycjami jakie przygotowa?a dla nich firma Oceanic Polska, producent specjalnej lini kosmetyków AA Therapy Dla Diabetyków. W trakcie spotkania by?a okazja do wypróbowania preparatów. Nast?nie uczstników zaj?li przedstawiciele firmy Medicolux, dystrybutora lamp „Solaris” wykorzystywanych w leczeniu ?wiat?em. Po wyk?adzie Dr Grzegorza ?ydowicza, mo?na by?o skorzysta? na miejscu z sesji leczenia przy pomocy lamp. Prezenty dla uczestników przygotowa?a równie? firma Bayer Diabetes Polska, wydawca serwisu www.hiphiphurra.pl

Nie zabrak?o te? tradycyjnych spacerów, podczas których mo?na by?o zaobserwowa? budz?c? si? do ?ycia po zimowym ?nie przyrod?. Pobyt w Bystrej spe?ni? dodatkowo rol? intergracyjn? w ?rodowisku. Niezwykle warto?ciowym elementem by?y jak zawsze spotkania nieformalne rodziców oraz kontakty dzieci i m?odzie?y z cukrzyc? miedzy sob?.

Sponsorem przejazdu uczestników by?a firma Roche Diagnostics Polska.


PARTNER WARSZTATÓW:

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,598 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!