01 December 2021 17:19
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
T?USZCZ NA J?ZYKU
Naukowcy z Australii i Nowej Zelandii odkryli, ?e ludzie potrafi? wyczuwa? szósty smak – t?usty. Stwierdzili równie?, ?e osoby z du?? wra?liwo?ci? na t?uszcze jedz? ich mniej i rzadziej maj? nadwag?.

Zespó? doktora Russella Keasta z Deakin University wspó?pracowa? z kolegami z Uniwersytetu w Adelajdzie, CSIRO oraz Massey University. Wyniki swoich bada? akademicy opublikowali w British Journal of Nutrition.

Nasze odkrycia dok?adaj? si? do wcze?niejszych bada? z USA, w których wykorzystano model zwierz?cy do odkrycia smaku t?ustego. Wiemy, ?e ludzki j?zyk potrafi wykry? pi?? smaków: s?odki, s?ony, kwa?ny, gorzki i umami (dzi?ki temu ostatniemu identyfikujemy pokarmy bogate w bia?ka). Po zako?czeniu najnowszego studium mo?emy skonstatowa?, ?e ludzie maj? te? szósty smak: t?uszczu.

Australijczycy i Nowozelandczycy opracowali procedur? przesiewow?, aby okre?li? zdolno?? wyczuwania przez ludzi poszczególnych kwasów t?uszczowych wyst?puj?cych powszechnie w jedzeniu. Okaza?o si?, ?e istniej? t?uszczowe warto?ci progowe. S? one ró?ne dla ró?nych osób i dlatego jedni s? bardzo wra?liwi na dany smak, a drudzy wr?cz przeciwnie. Co ciekawe, zaobserwowali?my, ?e ochotnicy z du?? wra?liwo?ci? na t?usty spo?ywali mniej t?ustych pokarmów i mieli mniejszy wska?nik masy cia?a ni? osoby z ni?sz? wra?liwo?ci?. Poniewa? we wspó?czesnej diecie t?uszcze s? ?atwo dost?pne i powszechnie konsumowane, sugeruje to, ?e nasz system smakowy mo?e si? z czasem stawa? mniej wra?liwy na smak t?uszczu, sprawiaj?c, ?e zaczynamy si? bardziej przejada? t?ustymi daniami.

W kolejnym etapie bada? naukowcy zamierzaj? sprawdzi?, czemu niektórzy ludzie s? tak wra?liwi na smak t?usty, a inni nie.


Autor: Anna B?o?ska/kopalnaiwiedzy.pl

?ród?o: Deakin University
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,200 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!