29 November 2021 20:26
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
INSULINA BEZ IG?Y
Po raz kolejny docieraj? informacje na temat innego sposobu podawania insuliny ni? przez iniekcj?. Wci?? nie jest potwierdzona skuteczno?? tego sposobu, jednak firmy farmaceutyczne s? przekonane, ?e insulin? w sprayu b?dzie mo?na ze spokojem stosowa? u chorych na cukrzyc?. Swoje dokonania zaprezentowa?y w San Francisco na Kongresie Ameryka?skiego Towarzystwa Chemicznego.

Mi?dzy innymi o tym pisze w swoim artykule "Chemia jest dobra na wszystko" Wojciech Moskal z Gazety Wyborczej.

Miliony chorych na cukrzyc? pierwszego typu musz? codziennie kilkakrotnie wstrzykiwa? sobie insulin?. By? mo?e ju? nied?ugo. W San Francisco ameryka?scy badacze pokazali szybko dzia?aj?c? insulin?, któr? chory b?dzie przyjmowa? za pomoc? inhalatora. - Uda?o nam si? zapakowa? insulin? do specjalnych mikrocz?steczek - opowiada?a dr Andrea Leone-Bay z firmy MannKind Corporation. - Suszymy je a? do uzyskania pudru. Ten wk?adamy do inhalatora. Jedna dawka leku, to jeden "niuch" insulinowego proszku w ilo?ci odpowiadaj?cej mniej wi?cej szczypcie soli.

Po zainhalowaniu puder natychmiast si? rozpuszcza i przedostaje do krwiobiegu. - Najwi?ksz? zalet? naszego preparatu jest to, ?e zaczyna on dzia?a? znacznie szybciej ni? insulina podawana w zastrzykach - mówi?a dr Leone-Bay.

Lek o nazwie AFREZZA czeka obecnie na akceptacj? ameryka?skiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków (FDA).

Przedstawiciele MannKind Corporation poinformowali te? o trwaj?cych ju? testach innego leku o nazwie MKC-180. Na?laduj?c naturalny hormon reguluj?cy apetyt, MKC-180 ma by? lekiem na oty?o??. - Wst?pne wyniki pokaza?y, i? po jego za?yciu liczba spo?ywanych kalorii rzeczywi?cie znacznie spada - powiedzia?a dr Leone-Bay.


?ród?o: wyborcza.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,841 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!