21 Października 2020 05:40
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
KONFERENCJA W CIENIU TRAGEDII
Najnowsze osi?gnięcia naukowe, efekty prowadzonych badań klinicznych, zapowiedĽ powołania do życia zawodu edukatora, problemy i wyzwania naukowe przyszło?ci a także poszanowanie przeszło?ci to wszystko znalazło się w dniach 9 - 11 marca w Gdańsku, gdzie odbyła się XII Konferencja Cukrzycy Typu 1, Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Dynamiczny wzrost zachorowalno?ci na cukrzycę oraz ogromny postęp zarówno w zakresie diagnostyki, jak i terapii tego schorzenia staje się swoistym wyzwaniem dla lekarzy i naukowców różnych specjalno?ci: diabetologów, genetyków, immunologów i endokrynologów.

?wiadomo?ć, iż prawidłowe wyrównanie metaboliczne w pierwszych latach choroby ma kluczowe znaczenie w prewencji póĽnych powikłań, stawia szczególnie przed diabetologami – pediatrami wysokie wymagania zarówno w prowadzeniu prawidłowej diagnostyki, jak i terapii dzieci chorych na cukrzycę.

Podczas sesji naukowych omawiano między innymi możliwo?ci diagnostyczne oraz coraz bardziej ukierunkowane leczenie cukrzycy. Wygl?da na to, że 2010 rok będzie przełomem w zmianie dotychczasowej klasyfikacji typów cukrzycy.

Nadal w?ród pacjentów wiele emocji budzi możliwo?ć przeszczepu trzustki, a dokładnie wysp trzustkowych. Takie zaawansowane prace i działania s? przeprowadzane w wielu o?rodkach z powodzeniem, jednak aby stały się powszechno?ci? musimy jeszcze poczekać.

Ważn? kwesti? omawian? podczas Konferencji była intensywna insulinoterapia i zwi?zane z ni? kwestie odpowiedniego żywienia i edukacji a także nowoczesnych możliwo?ci samokontroli. Osobnym tematem była dyskusja na temat przechodzenia pacjentów z cukrzyc? spod opieki lekarzy pediatrów w poradniach diabetologii dziecięcej pod opiekę lekarzy internistów w poradniach dla dorosłych. Nie udało się wypracować jednego modelu działań, ale najbardziej funkcjonalnym wydaje się być model polegaj?cy na okresowej, wspólnej opiece pediatry i internisty nad pacjentem pediatrycznym, który zmienia się w dorosłego.

W ocenie minister zdrowia Ewa Kopacz zatrudnienie w szpitalach edukatora poprawi opiekę nad dziećmi chorymi na cukrzycę. Kopacz zapowiedziała wprowadzenie programu umożliwiaj?cego zdobycie uprawnień edukatora i wpisanie takich umiejętno?ci do katalogu zawodów medycznych. Będzie mogła je zdobyć każda osoba o wykształceniu medycznym, nie tylko lekarze. Zdaniem Kopacz obecny system kształcenia lekarzy i ?redniego personelu medycznego nie przygotowuje w tym zakresie do pomocy chorym na cukrzycę. Edukator będzie zatrudniony na oddziale diabetologicznym.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? zaprezentowało uczestnikom Konferencji ulotkę "Cukrzyca - nie b?dĽ obojętny, możesz pomóc!". Podczas specjalnej sesji Przewodnicz?cy Zarz?du Towarzystwa, Mariusz Masiarek zaprezentował działalno?ć organizacji, w szczególno?ci dotycz?cej organizacji Turnusów Edukacyjno-Rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z cukrzyc?. Omówiono również założenia współpracy we wspomnianej kwestii z Akademi? Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Na Konferencji nie zabrakło przedstawicieli firm farmaceutycznych a także przedstawicieli innych organizacji. Na sesjach można było spotkać Przewodnicz?c? Krajowego Komitetu Przyjaciół Dzieci z Cukrzyc? TPD, Elżbietę Dębsk? i Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę, Monikę Zamarlik.

W zwi?zku z tragicznymi wydarzeniami uczestniczy Konferencji uczcili pamięć ofiar katastrofy minut? ciszy, a także wpisami do księgi kondolencyjnej.


Na zdjęciu: Prof. Dr hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowska, Dr Alina Strzałka-Kłeczek i Mariusz MasiarekOceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,962,422 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!