21 Października 2020 05:25
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
REFUNDACJA ANALOGÓW CORAZ BLIŻEJ?
Po pozytywnej ocenie bezpieczeństwa stosowania analogów długo działaj?cych oraz podtrzymaniu pozytywnej rekomendacji przez Agencję Oceny Technologi Medycznych na stosowanie analogów insulin coraz bliższe wydaje się być wpisanie tych preparatów - Lantus, Levemir i Apidra na listę leków refundowanych. Decyzja należy do Ministra Zdrowia. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży przypominaj?c swoje dotychczasowe wyst?pienia w tej sprawie oraz przekazane w nich argumenty w specjalnym pi?mie do Ministra Zdrowia ponowiło apel o wpisanie analogów na listy refundacyjne.

Rada Konsultacyjna AOTM w opinii o Lantusie informuje: "W zwi?zku z sugestiami, że insulina glargine może zwiększać ryzyko zachorowania na nowotwory, stwierdzamy, że nie przedstawiono jednoznacznych danych na ten temat. Podmiot odpowiedzialny powinien zostać zobowi?zany do ponownego przedstawienia analizy bezpieczeństwa stosowania insuliny glargine za 2 lata. Swoj? opinię Rada opiera o dane pochodz?ce z dostępnych badań pierwotnych, jak i stanowisk kluczowych agencji rejestracyjnych (stanowiska EMEA i FDA) oraz opinii ekspertów i towarzystw naukowych. (...) Przeprowadzona szczegółowa analiza bezpieczeństwa terapii nie wskazuje na istotny wpływ stosowania insuliny glargine na ryzyko rozwoju nowotworów. W badaniu, w którym stwierdzono niewielki wzrost ryzyka zachorowania na raka gruczołu piersiowego stwierdzono również nieco mniejsze ryzyko zgonu. W chwili obecnej, żadna agencja lekowa na ?wiecie ani gremia naukowe, nie potwierdzaj? istnienia istotnego zwi?zku między stosowaniem insuliny glargine a zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotowory, tym bardziej nie zaleca się ograniczania przepisywania tego leku chorym, jednakże, ten rodzaj insuliny należy stosować ze szczególn? uwag? u kobiet w okresie pomenopauzalnym, obci?żonych rodzinnie rakiem piersi oraz u chorych podejrzanych o współistnienie procesu nowotworowego." W sprawie Apidry, analogu szybko działaj?cego nie było wniosku o dodatkow? analizę bezpieczeństwa.

Podobna opinia Rady Konsultacyjnej AOTM została wydana w sprawie Levemiru: "W zwi?zku z sugestiami, że insulina detemir może zwiększać ryzyko zachorowania na raka, stwierdzamy, że nie przedstawiono żadnych istotnych danych na ten temat. (...) Dostępne doniesienia naukowe odnosz?ce się do ryzyka onkologicznego insuliny detemir nie wskazuj?, iż jej stosowanie wi?że się z istotnym ryzykiem zwiększonej często?ci występowania nowotworów. Ponadto dane z doniesień wtórnych mówi? o niższym ryzyku wyst?pienia hipoglikemii ogółem, hipoglikemii nocnej oraz ciężkiej hipoglikemii w porównaniu do insuliny NPH."

Maj?c na uwadze te dokumenty i dotychczasowe argumenty Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? w swoim wyst?pieniu pisze: "W zwi?zku z powyższym nie ma poruszanych wcze?niej przez Ministerstwo Zdrowia przeciwskazań do podjęcia pozytywnej decyzji w sprawie objęcia refundacj? długodziałaj?cych analogów insulin, w wysoko?ci w jakiej refundowane s? inne insuliny."

Pamiętaj?c, że przy ostatnim zamieszaniu z analogami pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo oprócz względów bezpieczeństwa podnosiło też kwestie finansowe Towarzystwo argumentuje: "Nie ulega w?tpliwo?ci, że leczenie długo działaj?cymi analogami nie jest odpowiednie dla wszystkich chorych na cukrzycę. Najlepsze efekty przynosi w leczeniu osób młodych i aktywnych oraz dzieci, które nie mog? podj?ć terapii przy pomocy pompy insulinowej, czyli chorych na cukrzycę typu 1. Potwierdzaj? to wypowiedzi lekarzy. Zatem je?li nie ma przeciwskazań dotycz?cych bezpieczeństwa leczenia tymi preparatami, a przeszkod? pozostaj? kwestie finansowe, rozwi?zaniem tej sytuacji może być wprowadzenie refundacji na długo działaj?ce analogi do poziomu refundacji innych insulin przy jednoczesnym ustaleniu ?ci?le okre?lonych warunków np. wspomniany typ cukrzycy czy drastyczne wahania poziomu cukru."

Teraz trzeba zaczekać na decyzje Ministerstwa Zdrowia. Lista refundacyjna ma zostać ogłoszona najprawdopodobniej do końca czerwca.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,962,413 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!