29 November 2021 20:49
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
MINISTERSTWO POTWIERDZA - ANALOGI NA NAJBLI?SZEJ LI?CIE REFUNDACYJNEJ
Jest szansa, ?e jeszcze w tym roku na list? leków refundowanych mog? trafi? nowe leki przeciwcukrzycowe, które zyska?y ju? pozytywn? opini? Rady Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Poinformowa? o tym Artur Fa?ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, podczas konferencji „Diabetologia 2010”, która odby?a si? 21 kwietnia br. w Warszawie.

– Nie znajd? si? one na obecnie aktualizowanej li?cie refundacyjnej, bo ta jest ju? zamkni?ta. Ale mog? zosta? uwzgl?dnione podczas kolejnej aktualizacji – na prze?omie lipca i sierpnia – doprecyzowa? dyrektor Fa?ek.

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna z dnia 26.04.2010 roku nowe listy ju? z analogami d?ugo dzia?aj?cymi trafi? na projekt listy refundacyjnej przeznaczony do konsultacji spo?ecznych jeszcze w maju.

– Zale?y to jednak od tego, czy firmy farmaceutyczne zaakceptuj? nasze propozycje obni?ek cen leków umieszczanych na listach – mówi Artur Fa?ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia Dziennikowi Gazecie Prawnej - Na zmienionych listach zostan? umieszczone równie? d?ugodzia?aj?ce analogi insulin. Mia?y si? one tam znale?? jeszcze w ubieg?ym roku. Tak jednak si? nie sta?o. Jedn? z przyczyn by? brak pieni?dzy – refundowanie zakupu analogów przez NFZ spowodowa?oby wzrost jego wydatków o kilkadziesi?t milionów z?otych rocznie.


– Ministerstwo Zdrowia tworz?c listy refundacyjne kieruje si? zasad? zmniejszania kosztów ponoszonych przez pacjentów, zw?aszcza w przypadku drogich leków – stwierdzi? szef Departamentu Polityki Lekowej MZ.

Mimo ?e wydatki na refundacj? leków przeciwcukrzycowych s? z roku na rok coraz wy?sze, np. w 2008 roku poch?on??y ponad 66 mln z?, a w ub. roku ponad 68 mln z?, pacjenci nie maj? dost?pu do nowoczesnej terapii. Na refundacj? d?ugo dzia?aj?cych analogów insuliny czekaj? ju? od ubieg?ego roku.

Przypomnijmy, ?e Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y przypominaj?c swoje dotychczasowe wyst?pienia w tej sprawie oraz przekazane w nich argumenty w specjalnym pi?mie do Ministra Zdrowia ponowi?o apel o wpisanie analogów na listy refundacyjne. - zobacz Refundacja analogów coraz bli?ej?

zobacz wi?cej o Konferencji "Diabetologia 2010": Rynek Zdrowia

zobacz: Dziennik Gazeta Prawna

aktualizacja informacji. 26.04.2010
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,881 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!