29 November 2021 11:08
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
KOMÓRKI ALFA POMAGAJ? KOMÓRKOM BETA
Wydzielaj?ce insulin? komórki beta trzustki mog? regenerowa? dzi?ki komórkom alfa. Do takich wniosków doszli naukowcy ze Szwajcarii. Przedstawili je na ?amach pisma „Nature“. Wyniki ich bada? dowodz?, ?e dojrza?a trzustka jest narz?dem plastycznym, co otwiera drzwi do dalszych poszukiwa? nowych sposobów terapii w cukrzycy.

Doros?a trzustka jest zbudowana z ró?nego rodzaju komórek, mi?dzy innymi komórek beta, które produkuj? insulin? i komórek alfa produkuj?cych glukagon (zwi?kszaj?cy poziom cukru we krwi).

Pedro Herrera wraz z kolegami z University of Geneva bada? myszy, u których komórki beta zniszczono przy pomocy specjalnej toksyny i zaobserwowa?, ?e je?eli na pocz?tku utrzyma si? je przy ?yciu podaj?c insulin?, zwierz?ta s? w stanie wytworzy? nowe komórki beta. Naukowcy wykazali, ?e wi?kszo?? z nowopowsta?ych komórek beta pochodzi z komórek alfa, które uleg?y przeprogramowaniu i zacz??y wydziela? nie tylko glukagon, ale równie? insulin?.

Pracuj?c nad nowymi sposobami leczenia cukrzycy, nikt dotychczas nie skupia? si? na komórkach alfa jako potencjalnym ?ródle regeneracji komórek beta. Zdaniem autorów pracy w sytuacji kiedy uszkodzeniu ulegn? prawie wszystkie komórki beta, tak jak to ma miejsce u chorych na cukrzyc? typu 1, prawdopodobnie dochodzi do uruchomienia specjalnych ?cie?ek sygna?owych i wydzielania cz?steczek umo?liwiaj?cych regeneracj? tych komórek. Dok?adne zrozumienie tego mechanizmu pozwoli?oby stworzy? by? mo?e kolejn? metod? leczenia cukrzycy.

?ród?o: PAP/rynekzdrowia.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,579 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!