29 November 2021 20:17
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
RESORT GRA NA ZW?OK? Z CUKRZYKAMI - LISTA DOPIERO W CZERWCU
Ministerstwo Zdrowia pracuje nad list? leków refundowanych. Jak si? dowiedzia? "Dziennik Gazeta Prawna", resort nadal nie podj?? decyzji, czy wpisze tam analogi d?ugo dzia?aj?cej insuliny. Tymczasem cukrzycy walcz? o ni? ju? od siedmiu lat. Jest o co: jej koszt to nawet 900 z? miesi?cznie. Za? Polska jest jedynym krajem w UE, w którym si? tego leku nie refunduje.

– Ca?y czas si? zastanawiamy, czy j? wpiszemy na list? – przyznaje Artur Fa?ek, dyrektor departamentu lekowego w Ministerstwie Zdrowia. A chorzy czekaj? i trac? setki z?otych na drogie leki. Dla wielu bowiem analogi insuliny d?ugo dzia?aj?cej, czyli takiej, która na ca?y dzie? normuje poziom cukru we krwi, to jedyna mo?liwa terapia. Potrzebuj? jej szczególnie osoby, które maj? du?e wahania cukru. – Ci?g?e skoki powoduj?, ?e po kilkunastu latach wysiadaj? nerki, oczy, serce – mówi Mariusz Masiarek, przewodnicz?cy Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.

G?ówn? zalet? jest jednak to, ?e kuracja z jej zastosowaniem zmniejsza liczb? k?u? o po?ow?. – A to du?a ulga, szczególnie dla dzieci, które dostaj? zastrzyki po kilka razy w ci?gu dnia, z czym trudno normalnie funkcjonowa? np. w szkole – dodaje Masiarek.

A Renata Wilczkiewicz, matka 17-letniego ch?opca, który od 16 lat choruje na cukrzyc?, dodaje, ?e dziecko mo?e normalnie ?wiczy? i wiadomo, ?e nie dojdzie do nag?ego spadku cukru. A to powa?ne zagro?enie. Gdyby co? si? sta?o w szkole, nauczyciel nie ma prawa – nawet w przypadku gwa?townego spadku cukru – udzieli? ?adnej pomocy medycznej. Dlatego te? wiele placówek nie chce przyjmowa? dzieci z cukrzyc?.

Jednak d?ugo dzia?aj?ce analogi insuliny s? drogie. Jedno opakowanie kosztuje oko?o 400 z?, nastolatek zu?ywa do dwóch w miesi?cu. Renata Wilczkiewicz wydaje na leki dla syna po?ow? pensji, ale nie ma wyboru. – Próbowali?my innych insulin, ale tylko ta jest skuteczna – t?umaczy.

W zesz?ym roku resort zdrowia na chwil? wpisa? te analogi na listy, ale pó?niej si? wycofa? z decyzji, twierdz?c, ?e kosztowa?oby 40 mln z? rocznie, a to za drogo.

Eksperci twierdz?, ?e na refundacji bud?et móg?by zaoszcz?dzi? – cho?by dlatego ?e analogi powoduj? mniej komplikacji zdrowotnych, które pó?niej trzeba leczy?. Poza tym zu?ywano by mniej igie?, pasków do badania poziomu etc. Pozytywn? rekomendacj? tym ?rodkom po raz kolejny wyda?a Agencja Oceny Technologii Medycznych.

– Jednak ministerstwo do tej pory nie uda?o si? przekona?. My nie mamy wielkich wymaga?, chcemy, ?eby refundowa? j? do ceny polskiej insuliny. A nadwy?k? pacjenci by dop?acali z w?asnej kieszeni. Tak, jak jest to w przypadku innych insulin – mówi Hanna Zych-Ciso?, wiceprzewodnicz?ca Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Gda?sku.

Problemem jest nie tylko brak decyzji ze strony resortu co do analogów insuliny. Jeszcze wi?kszym jest fakt, ?e ministerstwo – jak co roku – zwleka z przedstawieniem listy refundacyjnej. Teoretycznie resort powinien nowelizowa? j? przynajmniej cztery razy w roku. Tymczasem od pocz?tku tego roku nie uaktualniono jej ani razu. Wed?ug ostatnich zapowiedzi mia?a pojawi? si? w maju. Teraz ju? wiadomo, ?e przesuni?to j? na czerwiec. Ale to te? nie jest pewny termin.

?ród?o: Dziennik Gazeta Prawna/dziennik.pl 21.05.10
autor: Klara Klinger, wspó?praca Dominika Sikora
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,825 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!