29 November 2021 10:04
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
POCZUJ S?ODYCZ WIEDZY
S?ODYCZ WIEDZY to program stypendialny realizowany przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Stypendium mo?e otrzyma? ka?dy ucze? chory na cukrzyc?. Jest przyznawane w trzech kategoriach - szko?y podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Stypendium jest wyró?nieniem indywidualnym dla uczniów, którzy pomimo trudno?ci wynikaj?cych z borykania si? z powa?n? chorob? wyró?niaj?co radz? sobie z nauk?. Stypendium S?ODYCZ WIEDZY mo?e otrzyma? ucze?, który w danej kategorii szkolnej uzyska najwy?sz? ?redni? ocen na ?wiadectwie z ostatniego roku szkolnego.

Kandydatów do stypendium mo?e zg?asza? zainteresowany kandydat lub jego opiekun prawny (w przypadku dzieci do 18 roku ?ycia). Zg?oszenia kandydatów przyjmowane s? do 31 sierpnia.

Aby zg?osi? si? do Programu Stypendialnego S?ODYCZ WIEDZY:

1. zapoznaj si? z Regulaminem POBIERZ REGULAMIN

2. wype?nij Wniosek POBIERZ WNIOSEK

3. wy?lij wype?niony Wniosek wraz z kopi? ?wiadectwa i kopi? orzeczenia o niepe?nosprawno?ci

Zg?oszenia na udost?pnionych formularzach prosimy przesy?a? do Biura Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, ul. M?y?ska 17, 44-100 Gliwice.

Termin nadsy?ania zg?osze? mija 31 sierpnia. O przyznaniu stypendiów na podstawie przes?anych zg?osze? zdecyduje Zarz?d Towarzystwa do ko?ca wrze?nia.

Powodzenia!!!!

PODOBA CI SI? POMYS?? PRZEKA? GO INNYM!

ZNASZ KOGO? KTO MO?E BY? FUNDATOREM STYPENDIUM? PRZEKA? MU INFORMACJ? O TYM JAK WESPRZE? TOWARZYSTWO!!!

300x50
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,458 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!