09 December 2021 03:03
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NATALIA ?WIERCZEK NAJLEPSZA!!!
Natalia ?wierczek, 16-latka z Raciborza zwyci??y?a w ogólnopolskim IX Festiwalu Ekologicznym Piosenki i Wiersza dla Dzieci i M?odzie?y Szkolnej - Racibórz 2010, W kategorii szkó? gimnazjalnych nie mia?a sobie równych. Natalia zwi?zana jest z Towarzystwem Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? od momentu gdy zdiagnozowano u niej cukrzyc? typu 1. "Muzyka otacza?a mnie odk?d pami?tam. Mi?o?? do niej wpoili mi moi rodzice." - mówi laureatka. Dodaje: "Cukrzyca w cale nie przeszkadza mi w realizacji moich marze?. Traktuj? j? jak przyjació?k?, z któr? b?d? mia?a kontakt do ko?ca ?ycia. Na pocz?tku choroby by?o naprawd? ci??ko pogodzi? wszystkie moje zaj?cia, jednak z ogromn? pomoc? rodziców da?am rad? ;)".

Podczas Festiwalu w Raciborzu ekologia by?a tematyk? wiod?c?. ?piewano o niej, recytowano utwory z ni? zwi?zane i malowano obrazy ukazuj?ce pi?kno przyrody niezdewastowanej przez cz?owieka.

Poza konkursami uczestnicy festiwalu mieli okazj? wzi?? udzia? w warsztatach wokalnych, literackich, plastycznych czy zaj?ciach z choreografii ta?ca.

?piewaj?cym przys?uchiwali si? Renata Danel, Piotr Furtas, Edward Spyrka, Leszek Wójtowicz, Waldemar Patlewicz i Ilona Mor?o?. W?ród przedstawicieli szkó? podstawowych nagrodzono: I nagroda - zespó? Agentki i Martyna Zgad?o, II - Joanna Kostka i III - Dawid Kretek i Martyna Frydel. Wyró?nienia: Daria Soszy?ska, Natalia Tul i zespó? Wiolinki.

Natomiast w?ród gimnazjalistów najlepsza okaza?a si? Natalia ?wierczek, a tu? za ni? Hania Gaj i Anna Kawalec. Wyró?nienia: Wojciech Ciuraj, Magdalena ?lusarz. Dodatkowo nagrod? specjaln? jury przyznano Natalii ?wierczek. Dorota Nielaba zwyci??y?a w kategorii szkó? ponadgimnazjalnym. II pozycja nale?a?a do Anny Herbut i Joanny Soszy?skiej, a II do Justyny Okrent. Wyró?nienie - Anna Czarny.

Grand Prix tegorocznej edycji festiwalu wywalczy?a mieszkanka Bliszczyc - Monika Mróz. W jej rodzinie zami?owanie do muzyki to tradycja. - Dziadek gra? na organach, mama na skrzypcach, a ja na fortepianie i ?piewam - mówi?a zwyci??czyni.

Nagrody przyznano równie? w kategoriach plastycznej i recytatorskiej.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,021,309 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!