04 December 2021 04:12
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
SEN A INSULINOOPORNO??
Wra?liwo?? na insulin? nie jest ustalona raz na zawsze, lecz zale?y od liczby godzin snu ubieg?ej nocy. Ju? jedna bezsenna noc mo?e wywo?a? u zdrowych ludzi insulinooporno?? - to wnioski z bada? holenderskich naukowców.

W ubieg?ym dziesi?cioleciu w spo?ecze?stwach zachodnich czas snu uleg? znacznemu skróceniu, a jednocze?nie odnotowano wzrost cz?sto?ci wyst?powania insulinooporno?ci i cukrzycy typu 2. Wspó?wyst?powanie tych dwóch zjawisk mo?e nie by? przypadkowe. Nasze odkrycia pokazuj?, ?e noc z mniejsz? liczb? godzin snu wywiera o wiele silniejszy wp?yw na regulacj? metabolizmu ni? wcze?niej s?dzono – wyja?nia dr Esther Donga z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Lejdzie.

W ramach wcze?niejszych studiów ustalono, ?e skrócenie snu podczas wielu nocy upo?ledza tolerancj? glukozy, Holendrzy jednak jako pierwsi przygl?dali si? wp?ywowi jednej bezsennej nocy na wra?liwo?? na insulin?. Akademicy z Lejdy dwukrotnie badali 9 zdrowych osób: raz po normalnie przespanej nocy i ponownie po 4 godzinach snu. Wra?liwo?? na produkowany przez trzustk? hormon oceniano metod? hiperinsulinemicznej klamry metabolicznej (ang. hyperinsulinemic euglycemic clamp, HEC). Przy tym schemacie za pomoc? wlewów do?ylnych do organizmu ochotnika wprowadza si? glukoz? oraz insulin?. Wra?liwo?? na insulin? okre?la si?, mierz?c, ile w danym czasie potrzeba cukru, aby skompensowa? zwi?kszone st??enie hormonu. Za?o?enie jest takie, ?e w opisanych warunkach jedynym czynnikiem, który wp?ywa na transport glukozy do komórek, jest wra?liwo?? tkanki na dzia?anie insuliny. Warto?? ta jest odwrotnie proporcjonalna do nasilenia insulinooporno?ci (IR).

Nasze dane sugeruj?, ?e wra?liwo?? na insulin? nie jest u zdrowych jednostek ustalona raz na zawsze, lecz zale?y od liczby godzin snu ubieg?ej nocy – mówi dr Esther Donga z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Lejdzie. W rzeczywisto?ci a? kusi, by pospekulowa?, ?e negatywny wp?yw wielu nocy ze skróconym czasem snu na tolerancj? glukozy da si?, przynajmniej cz??ciowo, odtworzy? po jednej zupe?nie nieprzespanej nocy.

?ród?o: EurekAlert/kopalniawiedzy.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,832 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!