29 November 2021 10:18
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
TATUA? JAK GLUKOMETR
Nowatorski sposób mierzenia poziomu cukru we krwi opracowali naukowcy z presti?owej ameryka?skiej uczelni Massachusetts Institute of Technology.

To sta?y element ?ycia osób chorych na cukrzyc?. Co najmniej raz dziennie (w przypadku chorych na cukrzyc? typu 1 – cztery razy) musz? sprawdza? glikemi?, st??enie glukozy we krwi. Kontrola tego wska?nika jest potrzebna, by dobra? odpowiedni? dawk? insuliny. W ten sposób zapobiega si? równie? ryzyku uszkodzenia wzroku, nerek czy nerwów.

Czynno?? ta jest nieprzyjemna, gdy? wi??e si? z konieczno?ci? nak?ucia palca. St?d wci?? trwaj? poszukiwania bezbolesnej metody mierzenia poziomu cukru. Na pomys? takiego rozwi?zania wpadli naukowcy z Massachusetts Institute of Technology. Polega ono na wykonaniu cukrzykom specjalnego tatua?u, za pomoc? którego mo?na bez przerwy ?ledzi? glikemi?. Stworzony jest on z tuszu o fluoryzuj?cych nanocz?steczkach, a konkretnie z nanorurek w?glowych, które wstrzykuje si? choremu pod skór?.

– Tatua? emituje pod wp?ywem ?wiat?a s?onecznego promieniowanie podczerwone – t?umaczy prof. Michael Strano, g?ówny autor bada?. – Trafia ono do monitora wielko?ci zegarka, który jest noszony na skórze. Na monitorze znajduje si? dioda sygnalizuj?ca poziom st??enia glukozy wokó? nanorurek umieszczonych pod skór?.

Krótko mówi?c, tatua? dzia?a niczym czujnik, monitor jako odbiornik, a dioda jest wska?nikiem.

Kiedy podobne tatua?e zast?pi? glukometry – popularne urz?dzenia do pomiaru i odczytu st??enia glukozy? Zespó? Strany jest obecnie na etapie testowania dzia?ania fluoryzuj?cych nanocz?steczek u zwierz?t. Jak dot?d nie zarejestrowano wyst?powania ?adnych efektów ubocznych ani reakcji alergicznych. – Wszystkie procedury wykonujemy z wyj?tkow? ostro?no?ci? – podkre?la uczony. Mo?na przypuszcza?, ?e nie przejmuje si? zbytnio faktem, i? up?ynie jeszcze sporo czasu, zanim urz?dzenie trafi na rynek. – Je?li rozmiar gad?etów technologicznych wci?? b?dzie kurczy? si? w takim samym tempie, to istnieje du?e prawdopodobie?stwo, ?e wielko?? monitora stanie si? jeszcze mniejsza ni? zegarka – zapowiada. Kluczow? kwesti? w tej sprawie jest wielko?? baterii.

Bardziej sceptycznie do pomys?u Strany nastawieni s? inni naukowcy. – Opis tej technologii brzmi dobrze, ale nie mam poj?cia, czy ona zadzia?a – komentuje dr Joel Zonszein z nowojorskiego Montefiore Medical Center. – Umieszczenie jakiegokolwiek obcego przedmiotu w ciele zawsze niesie ze sob? ryzyko odrzucenia. Tak by?o podczas dotychczasowych prób wszczepiania podobnych urz?dze?.

?ród?o: HealthDay/rp.pl 09.06.10
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,483 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!