29 November 2021 11:10
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
DZWIRZYNO - WA?NE INFORMACJE!!!
Turnus Edukacyjno-Rehabilitacyjny rozpoczyna si? ju? w najbli?szy pi?tek. Pogoda zamówiona!- zobacz NAJNOWSZA PROGNOZADobra atmosfera gwarantowana. Atrakcje zapewnione. Wyjazd grupy jad?cej poci?giem odb?dzie si? z GLIWIC w pi?tek 29 lipca!!! Zbiórka przed Dworcem PKP o godzinie 7.15!!! Planowy przyjazd do Ko?obrzegu o godzinie ok. 18.00, a nast?pnie przejazd autokarami do D?wirzyna.

W zwi?zku z tym dla grupy jad?cej transportem w?asnym istnieje mo?liwo?? przyjazdu do o?rodka w D?wirzynie ju? w piatek 29 lipca w godzinach rannych. Ch?? przyjazdu koniecznie nale?y zg?osi? w BIURZE TOWARZYSTWA - 605 331 345 lub 32 331 33 49

Zako?czenie Turnusu i powrót poci?giem planowany jest na 12 sierpnia po ?niadaniu. Przyjazd do Gliwic w godzinach wieczornych.W A ? N E !!!!!!
Ka?de dziecko jad?ce poci?giem m u s i mie? ze sob? kopi? Orzeczenia o niepe?nosprawno?ci!!!! Je?eli osoby nie dostarczy?y kopii do Biura Towarzystwa prosimy o zabranie ich ze sob?. Orzeczenia b?d? zbierane prze odjazdem poci?gu, w przypadku braku osoba zostanie obci??ona dodatkowymi kosztami przejazdu!!!!

JAK TRAFI? NA MIEJSCE ZBIÓRKI? Zobacz w Zumi »


Prosimy o zapoznanie si? z programem i list? rzeczy koniecznych do zabrania.

Organizator:
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?
Gliwice - kontakt 605 331 345


Adres o?rodka:
O?rodek Wypoczynkowy ANIA
78-131 D?WIRZYNO
ul. Wyzwolenia 44
tel/fax (094) 358 54 96
tel. (094) 358 54 85Program Turnusu przewiduje m. in.:

- wycieczki ca?odzienne
- wycieczki krajoznawcze
- aktywno?? sportow?
- rekreacj? - jogging, nordic walking, park zabaw, zaj?cia z capoeiry
- inne atrakcje

W zwi?zku z powy?szym prosimy o zabranie:
- stroju turystycznego - odpowiednie obuwie, kurtka przeciwdeszczowa, niewielki plecak
- stroju sportowego
- stroju do p?ywaniaKa?dy uczestnik turnusu musi zabra? ze sob?:

U?ytkownicy PENÓW:

- zeszyt samokontroli
- insulin? potrzebn? na czas pobytu na turnusie + zapas, zapakowan? w ma?e plastikowe pude?ko, podpisane imieniem i nazwiskiem
- Glukagon – 1 opakowanie
- paski do pomiaru poziomu cukru we krwi – 3 opakowania wraz
z glukometrem !
- paski do moczu - Ketodiastix – ½ opakowania
- glukoz? lub cukier w wystarczaj?cej ilo?ci
- wag? do wa?enia ?ywno?ci
- wa?n? legitymacj? szkoln?, paszport lub dowód osobisty oraz kopi? orzeczenia o niepe?nosprawno?ci,
- Insulin? uczestnicy oddaj? piel?gniarce grupy w dniu przyjazdu na turnus.
Je?li uczestnik z innych powodów chorobowych za?ywa leki powinien je odda? piel?gniarce wraz z zaleceniami ich podawania.


U?ytkownicy POMP INSULINOWYCH

- zeszyt samokontroli
- insulin? potrzebn? na czas pobytu na turnusie + zapas, zapakowan? w ma?e plastikowe pude?ko, podpisane imieniem i nazwiskiem
- zapasowe peny awaryjne na wypadek awarii pompy
- osprz?t do pompy na czas trwania turnusu + co najmniej 3 dodatkowe wk?ucia
- Glukagon – 1 opakowanie
- paski do pomiaru poziomu cukru we krwi – 3 opakowania wraz
z glukometrem !
- paski do moczu - Ketodiastix – ½ opakowania
- glukoz? lub cukier w wystarczaj?cej ilo?ci
- wag? do wa?enia ?ywno?ci
- dowód to?szamo?ci : wa?n? legitymacj? szkoln? lub paszport lub dowód osobisty oraz kopi? orzeczenia o niepe?nosprawno?ci
Insulin? uczestnik oddaje piel?gniarce grupy w dniu przyjazdu na turnus.
Je?li uczestnik z innych powodów chorobowych za?ywa leki powinnien je odda? piel?gniarce wraz z zaleceniami ich podawania.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,582 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!