04 December 2021 02:40
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
KOMÓRKI ZAST?PUJ? KOMÓRKI
Brytyjscy naukowcy badaj?c trzustki pobrane od osób, które zmar?y wkrótce po zdiagnozowaniu cukrzycy typu 1., zauwa?yli, ?e narz?d reagowa? na post?puj?cy proces uszkadzania, sk?aniaj?c komórki beta wysepek Langerhansa do namna?ania. Co to oznacza? Badacze maj? nadziej?, ?e w przysz?o?ci uda si? wykorzysta? opisane zjawisko do stymulacji komórek beta pacjenta, by zast?pi? nimi te, które zosta?y ju? uszkodzone. Oznacza to, ?e przynajmniej cz??? chorych mog?aby samodzielnie wytwarza? insulin? przez d?u?szy czas.

Odkrycia akademików z Peninsula Medical School, Glasgow Royal Infirmary (GRI) i Uniwersytetu w Brighton s? wyj?tkowo wa?ne, poniewa? dot?d s?dzono, ?e komórki beta dziel? si? po uko?czeniu pierwszego roku ?ycia jedynie z rzadka i po zdiagnozowaniu cukrzycy insulinozale?nej równie? nie namna?aj? si? zbyt ch?tnie. Badania prowadzono na tych samych egzemplarzach trzustki, które w zesz?ym roku pozwoli?y stwierdzi?, ?e przyczyn? niektórych przypadków cukrzycy jest infekcja wirusowa. Kustoszem tej nietypowej kolekcji jest dr Alan Foulis z Wydzia?u Patologii GRI. Teraz zdobyto dowody, ?e u pacjentów, których dopiero poinformowano o chorobie, nast?puje 10-krotny wzrost replikacji komórek beta. Wcze?niej profesor Adrian Bone z Uniwersytetu w Brighton widzia? identyczne zjawisko, pracuj?c nad zwierz?cym modelem cukrzycy typu 1.

Na razie nie wiadomo, co uruchamia proces namna?ania, chocia? studium wskazuje na zwi?zek ze stopniem infiltracji przez komórki uk?adu odporno?ciowego. Sugeruje to, ?e w gr? wchodzi jaki? mediator immunologiczny.

?ród?o:www.pms.ac.uk/kopalniawiedzy.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,684 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!