29 Listopada 2020 00:25
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
DZIECKO Z CUKRZYCˇ NA WAKACJACH
Wakacje w pełni. To czas wyjazdów, długich podróży, nieplanowanych wysiłków a co za tym idzie wielu sytuacji innych od szkolnej i domowej rzeczywisto?ci. Przedstawiamy krótki poradnik na wakacje.

JAK ZADBAĆ O DZIECKO NA WAKACJACH?

Wyjazd z małym diabetykiem wymaga odrobinę większej czujno?ci niż codzienna opieka w warunkach domowych. Wynika to ze zmiany warunków otoczenia i często zwiększonego wysiłku fizycznego.
- Pamiętaj, aby szczególnie w pierwszych dniach pobytu w nowym miejscu, dodatkowo kontrolowac glikemię dziecka w ciagu dnia, jak i w godzinach nocnych.
- Przygotuj dodatkowe opakowania pasków testowych i dla bezpieczeństwa weĽ ze sob? drugi glukometr.
- Przeliczaj tak jak zwykle ilo?ć WW i WBT w wakacyjnych potrawach.
- Gdy dziecko jest w intensywnym ruchu, czę?ciej sprawdzaj zamocowanie i drożno?ć zestawu infuzyjnego.

JAK ZABEZPIECZYĆ DZIECKO W PRZYPADKU KŁOPOTÓW Z URZˇDZENIEM?

Pompa podaje insulinę w sposób ci?gły, ale nie zabezpiecza przepływu leku w momencie zatkania zestawu infuzyjnego lub usterki technicznej. Może to skutkować pojawieniem się kwasicy ketonowej i spowodować ko­nieczno?ć pobytu dziecka w szpitalu.

- Zapisz potrzebne numery telefonów do przedstawi­ciela i firmy której pompę użytkuje. Wcze?niej zapytaj o możliwo?ć dostarczenia pompy zastępczej w razie usterki.

- SprawdĽ, czy dziecko ma dodatkowe wstrzykiwacze z każdym rodzajem insuliny, jaki stosuje. Popro? lekarza o dodatkow? receptę na insulinę wraz z wypisaniem terminu jej realizacji na okres wy­jazdu dziecka (lekarz może wpisać inny termin realiza­cji recepty niż dzień konsultacji). Upewnij się, że data ważno?ci insuliny jest odpo­wiednia, a sam lek nie jest mętny, nie zawiera kryształ­ków lub pływaj?cych kłaczków.
- Przygotuj dodatkowe zestawy infuzyjne i ampułki plastikowe na wypadek zatkania ich lub uszkodzenia.
- Zapakuj dziecku dodatkowe akcesoria do pompy in­sulinowej, takie jak: baterie, pokrywa baterii, czy adapter,

JAK DOSTOSOWAĆ DAWKĘ INSULINY DO ZMIENIAJˇCYCH SIĘ POTRZEB DZIECKA?

Dodatkowy wysiłek fizyczny dziecka w trakcie wakacji często sprzyja niedocukrzeniom. Jest to najważniejsza sprawa, na któr? musisz zwrócić uwagę. Hipoglikemia jest szczególnie częsta w trakcie pierwszych dni poby­tu w nowym miejscu. W podróży natomiast zdarzaj? się hiperglikemie.

- Korzystaj z czasowej zmiany bazy i często mierz po­ziom cukru.
- Gdy już opanujesz nowy schemat podawania insu­liny na okres wzmożonej aktywno?ci dziecka, zaprogra­muj now? dawkę bazow?.
- Pamiętaj, że przeważnie wskaĽnik insulina-węglo-wodany nie ulega zmianie w trakcie wakacji.
- W podróży czę?ciej niż zwykle mierz poziom gluko­zy i podawaj dodatkowe bolusy na nieprzewidziane po­siłki (podróż sprzyja podjadaniu słodkich przek?sek).
- Gdy zmieniasz strefę czasow?, zawsze po dotarciu do miejsca przeznaczenia przestaw zegar pompy na odpo­wiedni? godzinę. Nie zaszkodzi, je?li będziesz dodatko­wo sprawdzać dziecku glikemię. Koniecznie skonsultuj się z lekarzem w celu ustalenia dawek insuliny.


CZY DZIECKO MOZĘ BAWIĆ SIĘ NA PLAŻY I PŁY­WAĆ MAJˇC POMPĘ INSULINOWˇ?

Czas na plaży dzieci spędzaj? za­zwyczaj bardzo aktywnie: biegaj?, graj? w piłkę, buduj? zamki z piasku itd. W większo?ci takich sytuacji ruch zastępuje insulinę bazow?.
- Możesz odł?czyć pompę insuli­now? nawet do trzech godzin.
Pa­miętaj jednak o sprawdzeniu glikemii i podaniu bolusa posiłkowego.
Przy­kładowo: podaj insulinę do ?niadania, po jedzeniu odł?cz pompę.
Podł?cz j? dopiero przy następnym posiłku. Do tego czasu warto dla bezpieczeństwa mieć urz?dzenie pod ręk?, schowane w termoizolacyjnym opakowaniu.
- Czę?ciej niż zwykle sprawdzaj poziom glukozy, aby nie był wyższy niż 250 mg/dl.
- Dzieciom poniżej 3 roku życia możesz w trakcie zabawy podać 0,5 wymiennika węglowodanowego, bez aplikowania insuliny.

JAK PRZECHOWYWAĆ POMPĘ I INSULINĘ W UPALNE DNI?

Wysokie temperatury nie zagrażaj? samej pompie, należy jednak pa­miętać o umieszczonej w niej insu­linie, która może ulec przegrzaniu.
- W upalne dni sprawdzaj wizual­nie „kondycję" insuliny w ampułce plastikowej umieszczonej w pompie.
- Najlepiej wymieniaj każdorazowo ampułkę i prze­lewaj do niej now? insulinę.
- Zawsze przechowuj pompę w przeznaczonym dla niej etui. Małe dzieci mog? nosić pompę w specjalnym ple­caczku lub w etui zapinanym przy pasku od spodni lub spódnicy.

ZANIM ZGODZISZ SIĘ NA SAMODZIEL­NY WYJAZD TWOJEGO DZIECKA NA WAKACJE.

Pompa insulinowa może przyczynić się do poprawy kontroli cukrzycy i jako?ci życia, choćby przez ogranicze­nie efektu brzasku. Wzbudza pozytywne nastawienie do cukrzycy i zapobiega powikłaniom. Jednak jest to tylko urz?dzenie i od samych młodych diabetyków i ich rodzi­ców zależy, czy zostanie dobrze wykorzystane. Zanim wy?lesz swoje dziecko na wakacje, zwróć uwagę:
Jak zachowuje się w domu i szkole. Czy przejawia zachowania agresywne i często się zło?ci. Powodem mog? być nieuregulowane poziomy cukru. Czy trudno mu się skupić na różnych działaniach. Czy zgadza się na sprawdzenie ostatnio podawa­nych przez pompę dawek insuliny.
Jak wygl?da historia podawanych dawek insuliny i czy ma to odzwierciedlenie w poziomach cukru i za­chowaniu dziecka.
Czy tyje, mimo, że w domu zjada nie większ? niż za­lecana ilo?ć wymienników węglowodanowych i kalorii.
Jakie s? jego emocje i uczucia. Dziecko może czuć presję, aby uzyskać dobre wyniki leczenia w obawie przed twoim gniewem.
Czy nie odbierasz mu praw. Zakazy s? zal?żkiem buntu. Potraktuj twoje dziecko jak partnera w rozmo­wie. Wyznacz konkretny czas swojej kontroli nad cho­rob? lub daj mu okre?lony czas na samodzielne zaję­cie się cukrzyc?. Dopiero potem pomy?l o tym, czy odebrać mu przywileje. Młody człowiek musi mieć jas­ne kryteria, za jakie czynno?ci zwi?zane z cukrzyc? i podawaniem insuliny jest odpowiedzialne.
Czy możliwe problemy z wyrównaniem cukrzycy nie wi?ż? się z sytuacj? rodzinn?, kontaktami z rówie?ni­kami, stresem szkolnym.

DOBRA RADA:

Małe dziecko wprowadzaj w tajniki leczenia pomp? stopniowo. Niech krok po kroku samodzielne opano­wuje podawanie insuliny. Wkłuwaj?c zestaw infuzyjfny nie okazuj nie­pokoju. Postaraj się szybko wykonać tę czynno?ć, zajmuj?c jed­nocze?nie dziecko rozmow? lub za­baw?. Chwal za konkretne umiejęt­no?ci i działania. Zachęcaj do prób, je?li co? sprawia dziecku trudno?ć. Zakre?l granice, w ramach których może wykorzystywać pompę insuli­now?, gdy ma ochotę na słodkie przek?ski. W ten sposób dziecko na­uczy się funkcjonowania z pomp? i wykorzystywania jej do utrzymania odpowiedniej jako?ci życia. W przy­szło?ci stanie się odpowiedzialne za swoj? chorobę, a ty rodzicu unik­niesz dylematów, czy pozwolić dziecku na samodzielny wyjazd wakacyjny.

opracowano na podstawie: DIABETYK wydanie specjalne
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,969,011 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!