29 November 2021 20:45
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
CUKRZYCA I GENY
Ostatnio pojawi?y si? dwie nowe informacje na temat zwi?zku zachorowania na cukrzyc? a genami. Odkryto kolejne geny, które zdaniem naukowców odpowiadaj? za cukrzyc? oraz zale?no?? pomi?dzy rozregulowaniem wewn?trznego genowego zegara wytwarzaj?cych insulin? komórek trzustki i cukrzyc?.

Rozregulowanie wewn?trznego zegara wytwarzaj?cych insulin? komórek trzustki, mo?e mie? zwi?zek z cukrzyc?.

Zespó? badaczy Josepha Bassa z Northwestern University w Evanston (stan Illinois) hodowa? w laboratorium mysie komórki beta, aby monitorowa? wytwarzanie insuliny. Okaza?o si?, ?e komórki beta pozbawione „zegara”, czyli genów odpowiedzialnych za rytm dobowy, wytwarza?y o 50 proc. insuliny mniej.

Wskazuje to, ?e te same geny odpowiadaj? równie? za wytwarzanie insuliny. Tak?e u ?ywych myszy ze ?le dzia?aj?cym biologicznym zegarem szybko rozwija?a si? cukrzyca typu II.

Wyniki bada? sugeruj?, ?e zak?ócenie naturalnego rytmu dnia i nocy przez prac? przy sztucznym ?wietle, mo?e sprzyja? cukrzycy. I rzeczywi?cie, u osób pracuj?cych w systemie zmianowym wyst?puje ona szczególnie cz?sto.

Joseph Bass ma nadziej?, ?e wp?ywaj?c na biologiczny zegar uda si? opracowa? nowe metody leczenia cukrzycy.

Uda?o si? odkry? 12 nowych genów, których warianty zwi?kszaj? ryzyko cukrzycy typu 2.

Jak informuje serwis „BBC News", zespó? naukowców kierowany przez specjalistów z Oxford University porównywa? genomy 8000 osób chorych na cukrzyc?, 40 000 badanych, którzy nie mieli problemów z prawid?owym poziomem cukru we krwi, a tak?e kolejnych 34 000 cukrzyków i licz?cej 60 000 osób grupy kontrolnej.

Okaza?o si?, ?e u cukrzyków cz??ciej wyst?puj? niektóre warianty genów. Jak si? okaza?o, „cukrzycowe” geny maja tak?e zwi?zek z podwy?szonym ryzykiem raka skóry i prostaty, choroby wie?cowej i zbyt wysokiego poziomu cholesterolu.

Nowe odkrycia zwi?kszaj? liczb? znanych genów zwi?zanych z cukrzyc? do 38. Wiedza na ich temat powinna w przysz?o?ci pozwoli? na skuteczniejsze zapobieganie cukrzycy i leczenie tej choroby.

?ród?o: PAP
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,873 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!