04 December 2021 02:58
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NIEZNANA PASJA ZNANEGO PROFESORA
Hodowla lilii i liliowców to oprócz medycyny, ?yciowa pasja Prof. dr hab. n. med. Jerzego Bodalskiego. Znany polski diabetolog i znakomity pediatra, cz?onek zarz?du Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego od wielu lat jest hodowc? lilii. "Moja przygoda z kwiatami, - pisze na swojej stronie internetowej www.liliowce.net - jak wi?kszo?? przygód, zacz??a si? przypadkowo, niespodziewanie, bez ?adnej wizji na przysz?o?? i bez ?adnej podpowiedzi ze strony wyobra?ni w jakim kierunku mo?e si? rozwin??. Motywowana by?a, jak przypuszczam, naturaln? przyjemno?ci? obcowania z pi?knem kwiatów i atawistyczn?, tkwi?c? w mojej opinii w ka?dym cz?owieku, potrzeb? uprawy ziemi."

Prof. Jerzy Bodalski jest wspó?twórc? Polskiego Towarzystwa Mi?o?ników Lilli i cz?onkiem wielu innych miedzynarodowych stowarzysze? hodowców, w tym presti?owego The North American Lily Society. Jest twórc? odmian kwiatów zarejestrowanych The International Lily Register /Mi?dzynarodowym Rejestrze Lilii/.

Prof. Bodalski pisze tak?e: "Opowie?? o mojej przygodzie z kwiatami ma swoje niespodziewane i prozaiczne zako?czenie. Na szczycie powodzenia i osza?amiaj?cych sukcesów w kwiaciarstwie zda?em sobie spraw? z kolizji mi?dzy obowi?zkami zwi?zanymi z uprawianym zawodem lekarza pediatry, pracownika naukowego i nauczyciela akademickiego, a czasem, który powinienem po?wi?ca? liliom by utrzyma? osi?gni?ty poziom i nadal go podnosi?. Dwoisto?? zaanga?owania nie wchodzi?a w rachub?. Gdzie? musia?bym by? nieprawdziwy.

W ten sposób w po?owie lat 90-ych ubieg?ego wieku rozsta?em si? z kwiatami. Min??o 15 lat. Obecnie zako?czy?em swoj? dzia?alno?? zawodow?, jestem na emeryturze i ogród bez kwiatów lilii wydaje mi si? pusty. Reaktywowania kolekcji lilii sprzed 15 laty, unikalnego ogrodu poliploidalnych odmian lilii gromadzonych i pozyskiwanych na drodze w?asnych krzy?ówek przez wiele lat, nigdy bym si? nie podj??.

Z pomoc? przysz?y mi liliowce. Osi?gni?cia hodowlane w zakresie tych kwiatów porówna?em ze starymi odmianami z kolekcji brata Stefana Franczaka, które rosn? w moim ogrodzie od wielu lat. Post?p w twórczej hodowli liliowców na ?wiecie jest niewiarygodny i budzi podziw. ?al, ?e jest niedostrzegany i niedoceniany w naszym kraju, w takim stopniu na jaki zas?uguje, bowiem w proponowanej przez wspólczesno?? formie liliowiec jest wyjatkowo atrakcyjn?, ro?lin? ogrodow?.

Podj?cie próby pozyskania w?asnych odmian liliowców i popularyzacj? ich twórczej hodowli w naszym kraju uzna?em za drug? ods?on? swojej przygody z kwiatami. Nie wiem co z tego wyjdzie, ale nie mog? nie spróbowa?!"


Nestor polskiej pediatrii i diabetologii Profesor Jerzy Bodalski swoje dotychczasowe osi?gni?cia oraz cudowne fotografie lilli i liliowców prezentuje na dzia?aj?cej od niedawna stronie internetowej www.liliowce.net

Zapraszamy do odwiedzenia www.liliowce.net

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,706 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!