29 November 2021 10:52
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
REFUNDACJA ANALOGÓW - KOLEJNY KROK DO PRZODU
Prawdopodobnie po wakacjach pojawi si? nowy projekt listy refundacyjnej, na której znajd? si? trzy nowe insuliny – analog szybko dzia?ajacy i dwa analogi d?ugo dzia?aj?ce. Jak wynika z informacji Ministerstwa Zdrowia przedstawionej pos?om na ostatnim posiedzeniu Sejmu RP w projekt zosta?y ju? wspomniane preparaty. Wiceminister Zdrowia Marek Twardowski powiedzia?: „do projektu listy leków refundowanych – to jest dok?adnie pakiet rozporz?dze? – wpisa?em insuliny analogowe d?ugo dzia?aj?ce, te, które uzyska?y pozytywn? opini? warunkow? na 2 lata agencji. Poniewa? jednak niebawem te dwa lata up?yn??yby, w zwi?zku z tym uzyska?em na pi?mie w tym roku pozytywn? opini? prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i dlatego mog?em to zrobi?”.

To wa?ne stwierdzenie, trzeba jednak pami?ta?, ?e jest to w tej chwili projekt, który b?dzie jeszcze dyskutowany. Jak pami?tamy takie zdarzenie mia?o ju? miejsce w ubieg?ym roku, kiedy to Ministerstwo wycofa?o si? z refundacji na skutek doniesie? o ubocznych skutkach dzia?ania jednego z preparatów. Dodajmy, ?e na podstawie tych informacji z refundacji analogów d?ugodzia?aj?cych nie wycofa?o si? ?adne z pa?stw gdzie te preparaty s? finansowane ze ?rodków publicznych.
Jak sie okaza?o informacje te nie zosta?y potwierdzone a w marcu tego roku Agencja Oceny Technologii Medycznych podtrzyma?a swoja pozytywn? rekomendacj? dla analogów.

Minister Twardowski t?umacz?c post?powanie resortu wyja?nia: „Nas przede wszystkim obowi?zuje ostro?no??, chodzi o to, ?eby lek by? – w takiej kolejno?ci – najpierw bezpieczny, potem skuteczny. Orzekli?my, ?e jednak by?o co? na rzeczy i pewnie wynika?o to równie? z walki konkurencyjnej firm. W tej chwili takie niepokoj?ce doniesienia usta?y.W zwi?zku z tym – mam nadziej?, ?e si? nic nie zmieni – w projekcie listy leków refundowanych rozszerzy?em list? analogów krótko dzia?aj?cych insulin, bo tam by?y dwa, wi?c dopisa?em trzeci. Dzi?ki konkurencji mo?e i ceny si? obni??. Natomiast w projekcie s? wpisane dwa d?ugo dzia?aj?ce analogi insuliny. To jest dodatkowy du?y wydatek pa?stwa, dlatego ?e – przypomn? – w tej chwili analogi d?ugo dzia?aj?ce nie s? finansowane.”

To t?umaczenia Ministerstwa a pacjentów korzystaj?cych i p?ac?cych z w?asnej kieszeni za dopuszczone do obrotu leki absolutnie ta argumentacja nie przekonuje. Czekaj? na refundacj? od wielu lat. Planowane opublikowanie projektu nowej listy leków refundowanych to wrzesie? tego roku.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,547 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!