30 Października 2020 10:00
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
INSULIN I PASKÓW ZA GROSZ NIE BĘDZIE
Rz?d przedstawił projekt ustawy refundacyjnej, jednej z dwunastu ustaw zdrowotnych, które maja pojawić się do końca roku. Apteki nie powinny konkurować cenami leków refundowanych przez państwo - uważa Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów oznacza to, że znikn? "promocje" i "leki za grosz" - pisze Gazeta Wyborcza. Ustawa refundacyjna sprawi, że firmy farmaceutyczne nie będ? mogły "grać pacjentem" - podkre?la wiceminister zdrowia Marek Twardowski. Jednak zdaniem mec. Pauliny Kieszkowskiej-Knapik z fundacji Lege Pharmaciae nowe przepisy mog? przyczynić się do tego, że za leki zapłacimy więcej.

Projekt ustawy o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zakłada m.in. wprowadzenie urzędowych cen i marż leków finansowanych przez NFZ. Oznacza to, że ceny leków refundowanych nie będ? mogły być wyższe ani niższe od tych, które zostan? ustalone przez producentów w wyniku negocjacji z Ministerstwem Zdrowia.

- Nie może być prowadzona w dalszym ci?gu gra pacjentem, posługiwanie się nim jako przynosz?cym recepty, aby otrzymać lek za jeden gorsz. W żadnym akcie prawnym nie ma możliwo?ci sprzedawania leków za grosz, a to się robi - mówił podczas spotkania z dziennikarzami Twardowski.

Dodał, że ustawa przewiduje powołanie Komisji Ekonomicznej, która będzie negocjowała ceny z firmami farmaceutycznymi. Będ? one weryfikowane co 2-5 lat. Marża hurtowa leków refundowanych zostanie obniżona z 8,91 proc. do 5 proc.

- Zmodyfikowana będzie tabela marż detalicznych w aptekach, aby była przejrzysta. Będzie ona zależała nie od ceny końcowej leku, tylko od podstawy limitu. W zwi?zku z tym taki sam zarobek będzie miał aptekarz od leku, czy będzie kosztował 20, czy 100 zł. On uzyska tak? sam? kwotę. Czyli nie będzie mu się opłacało cały czas przekonywać i wpychać pacjentom leków droższych, bo jego wpływ do kieszeni będzie jednakowy - podkre?lał Twardowski.

Jak mówił wiceminister, wprowadzony ma zostać podatek od refundacji leków. Płacić go będ? koncerny farmaceutyczne, które będ? musiały przeznaczać 3 proc. przychodów z refundacji. Te ?rodki będ? przekazywane na konto Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Twardowski podkre?lił, że dzięki ustawie staniej? ceny produktów z 274 grup lekowych - o kilka lub kilkadziesi?t złotych a w skrajnych przypadkach nawet o 320 zł, wzrosn? natomiast ceny produktów z 36 grup lekowych - od 1 gr do 5 zł.

W ocenie mec. Pauliny Kieszkowskiej-Knapik z fundacji Lege Pharmaciae nowe przepisy mog? przyczynić się do tego, że za leki zapłacimy więcej niż do tej pory. - Skutki wej?cia w życie projektu tej ustawy s? trudne do przewidzenia, jednak na pewno nie będ? one korzystne dla pacjentów. Ustawa jest rewolucyjna, ale zapisano w niej wiele elementów nieznanych w systemie prawa. Stała cena spowoduje to, że nie będzie można jej obniżyć, a więc strac? na tym pacjenci, bo to oni dopłacaj? do leków refundowanych. Stałe ceny s? obecne w systemach refundacyjnych państw, w których płatnicy w cało?ci finansuj? zakup leków. Byłyby one korzystne dla pacjentów, gdyby NFZ w cało?ci refundował leki - powiedziała PAP Kieszkowska-Knapik.

Dodała, że obowi?zek zawierania przez apteki chc?ce sprzedawać leki refundowane umów z NFZ może przyczynić się do ograniczenia ich dostępno?ci. - Ustawa jest prób? przeniesienia na uczestników rynku obowi?zków państwa. Można się zgodzić, że państwo negocjuje ceny leków, ale niedopuszczalne jest nakładanie na firmy, które bior? udział w refundacji, zobowi?zań publicznoprawnych. W ustawie zostały przemieszane dwie sfery: administracyjna i cywilna - podkre?liła.

Projekt ustawy o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych został przekazany do konsultacji społecznych. Jest on czę?ci? pakietu 12 ustaw zdrowotnych, który do paĽdziernika ma zostać złożony w Sejmie.

Projekt przewiduje, że stał? cenę leku refundowanego MZ będzie negocjowało z producentem. Od jej warto?ci będzie ustalana urzędowa marża - w wysoko?ci 5 proc.

Zgodnie z projektem ustawy 17 proc. wydatków NFZ na ?wiadczenia zdrowotne będzie musiało być przeznaczane na refundację leków. Bezpłatne będ? leki maj?ce udowodnion? skuteczno?ć w leczeniu nowotworu zło?liwego, choroby psychicznej, upo?ledzenia umysłowego, zaburzenia rozwojowego, choroby zakaĽnej o szczególnym zagrożeniu epidemicznym oraz leki z programów terapeutycznych i chemioterapii.

Za opłat? ryczałtow? dostępne będ? leki refundowane wymagaj?ce stosowania dłużej niż 30 dni oraz te, których koszt miesięczny, przy odpłatno?ci 30 proc., przekracza 5 proc. minimalnego wynagrodzenia. Na tej samej zasadzie dostępne będ? leki, które trzeba stosować krócej niż 30 dni, ale ich koszt, przy odpłatno?ci 50 proc., przekracza 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Podstaw? limitu finansowania leku będzie najwyższa spo?ród najniższych cen hurtowych, które pokrywaj? co najmniej 15 proc. miesięcznego obrotu ilo?ciowego zrealizowanego w danej grupie finansowania.

Projekt wprowadza przepisy dotycz?ce dzielenia ryzyka zwi?zanego z ponoszeniem przez NFZ wydatków na refundację leków. Możliwe będzie uzależnienie wielko?ci przychodu producenta leku od uzyskanych efektów zdrowotnych.

Decyzje refundacyjne będ? wydawane w oparciu m.in. o stanowisko Komisji Ekonomicznej i Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Projekt wprowadza obowi?zek zawierania przez apteki umów z NFZ, w których zobowi?ż? się one do przestrzegania cen ujętych w obwieszczeniach zawieraj?cych wykazy produktów refundowanych.

Za stosowanie wyższych marż i cen od tych, które ustali Ministerstwo Zdrowia, będzie obowi?zywała kara pieniężna o warto?ci detalicznej brutto leków sprzedanych z naruszeniem przepisów, powiększona o 10 proc. warto?ci kwoty refundacyjnej otrzymanej w poprzednim roku kalendarzowym.

Ľródło: onet.pl/PAP

Inne artukuły na ten temat:

Gazeta Wyborcza: Judyta Watoła pisze - "Pani Helena z Zabrza ma kilka aptek w pobliżu domu, ale po insulinę wyprawia się czasem do centrum handlowego za miastem, gdzie kupuje j? za złotówkę. Jak to możliwe, że aptece i producentowi to się opłaca? więcej TUTAJ

Rzeczpospolita: Sylwia Szparkowska pisze - "Ministerstwo Zdrowia zakaże promocji w aptekach na te leki, do których dopłaca państwo. Według firm pacjenci zapłac? więcej. Resort uważa, że ceny spadn?" Więcej TUTAJ


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,964,271 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!