04 December 2021 03:32
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
MOC ATRAKCJI W MOIM ?WIECIE
Moc atrakcji i moc pozytywnych emocji towarzyszy?o wszystkim uczestnikom wielkiego pikniku pod Sulejówkiem ko?o Warszawy. By?a to okazja do spotkania m?odych diabetyków z ca?ej Polski, wspólnej zabawy a tak?e do podsumowania i wr?czenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie "Mój ?wiat". Organizatorem pikniku by?a firma Bayer, patronem spo?ecznym by?o Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? a patronem medialnym portal mojacukrzyca.org.

Dotarcie na miejsce naszego spotkania wymaga?o baaardzo wczesnej pobudki. Wczesna pora wyjazdu nie przeszkodzi?o jednak w dotarciu przed po?udniem do Sulejówka, w?a?ciwie na Farm? Makedo?skich. Tam czeka?y na nas spore atrakcje - dmuchane zabawki i malowanie twarzy w wiosce india?skeij, tworzenie naczy? z w?asnymi ozdobami dla najm?odszych. ?ciana wspinaczkowa, terenowa jazdy amfibiami, kula do zorbingu i oczywi?cie park linowy dla tych nieco starszych.

Po krótkiej rozgrzewce rozpocz??a si? rywalizacja w poszczególnych konkurencjach. Rozbawieni diabetycy zdobywali specjalne zawieszki, które pó?niej mo?na by?o wymieni? na atrakcyjne nagrody - bluzy, pen drivewy, kubki i wiele innych. Rekordzi?ci zbierali po kilkana?cie zawieszek! Sporym zainteresowaniem cieszy?y si? te? wyst?py karaoke. Znakomita zabawa wype?ni?a czas do obiadu. Potem by?o jeszcze ciekawiej!

Po po?udniu rozpocz??a si? rywalizacja dru?ynowa - w siedmioboju i w raftingowych regatach. Dru?yny walczy?y bez wytchnienia, za to z du?? porcja rado?ci na twarzach. Przej?cia na suchych nartch czy te? zakr?cony rejs pontonem na czas wzbudza?y spore emocje i salwy ?miechu. Wreszcie rywalizacja dobieg?a ko?ca i cz?onkowie poszczególnych zespo?ów o bardzo oryginalnych nazwach - np. Biedronki, Weseli Diabetycy czy HI mogli odbiera? nagrody.

W regatach raftingowych najszybsza i nasprawniesza okaza?a si? ekipa HI, czyli reprezentacja Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odziezy z Cukrzyc? z Gliwic. W nagrod? otrzymali pi?karskie pufy!

Potem przyszed? czas na WIELKI FINA?!!! To w?a?nie wtedy poznali?my Laureatów konkursu "Mój ?wiat" By?y przemowy organizatorów, ciep?e s?owa od Jury i wre?cie wr?czenie niesamowitych nagród - aparatów fortograficznych, iPodów i netbooków a takze baaardzo warto?ciowych czeków na 2500 z?otych!!!

Oto lista laureatów:


Kategoria: SPORT
1. miejsce: Marianna Skitek, Lenartowice
2. miejsce: Kornelia Kurasz, Przemy?l
3. miejsce: Lidia Walder, Reda

Kategoria: MUZYKA
1. miejsce: Helena Handrysik, ?wi?toch?owice
2. miejsce: Bartosz Sobczak, W?adys?awów
3. miejsce: Bartosz K?dzio?ka, Zambrów

Kategoria: SZTUKA
1. miejsce: Martyna Jakubowska, Mi?dzychód
2. miejsce: Katarzyna Czerniawska, Kraków
3. miejsce: Katarzyna Tomaszewska, ?erków

W kategorii MUZYKA pierwsze miejsce zdoby?a nasza HELENKA!!! Wszyscy jeste?my bardzo dumni!

Po dniu z moc? atrakcji zm?czeni ale zadowoleni rozjechali?my si? do domów. Do zobaczenia w przysz?ym roku.NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,756 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!