31 Października 2020 02:26
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
W TORUNIU O CUKRZYCY
Prof.dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska

Doroczne spotkanie w Toruniu


W dniach 17-18 wrze?nia 2010r odbyło się w Toruniu XIV Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne poł?czone z VIII Ogólnopolskim Forum Profilaktyki i Leczenia Otyło?ci.
Komitetowi Naukowemu przewodniczyli: Profesor Irena Ponikowska kierownik Kliniki Balneologii i Chorób Przemiany Materii Uniwersytetu w Toruniu i Konsultant Krajowy w dziedzinie Balneologii i Medycyny Fizykalnej oraz Profesor Władysław Grzeszczak Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i kierownik Kliniki SUM w Katowicach. W spotkaniu udział wzięli lekarze różnych specjalno?ci, a także pacjenci.

W programie wiele uwagi po?wiecono omawianiu zagadnień zwi?zanych z otyło?ci?, jej profilaktyka, leczeniem a także powikłaniom. W programie znalazły się także wykłady dotycz?ce chorych młodocianych.

Moj? szczególn? uwagę zwrócił wykład profesor Marianny B?k z Kliniki Warszawskiego UM „Stan przedcukrzycowy i insulinooporno?ć u dziewcz?t w okresie dojrzewania oraz jego konsekwencje dotycz?ce płodno?ci w wieku dojrzałym”. W swym wykładzie Pani Profesor zwróciła uwagę na konieczno?ć wczesnej i bardzo starannej diagnostyki hormonalnej zaburzeń miesi?czkowania i badań sekrecji insulinowej i insulinooporno?ci u dziewcz?t w okresie pokwitania.
Pani mgr Jolanta Czechura przedstawiła wykład „Co nowego w żywieniu chorych na cukrzycę, leczonych metod? intensywnej insulinoterapii ?”

Ja w swoim wykładzie „Pamięć metaboliczna i jej rola w patogenezie przewlekłych powikłań cukrzycy .„ skoncentrowałam się na omówieniu znaczenia maksymalnie starannego wyrównania glikemii w pierwszych latach choroby dla profilaktyki przewlekłych powikłań.

Obecnie wiadomo bowiem już, że dla prewencji przewlekłych powikłań cukrzycy
konieczne jest skuteczne leczenie od samego pocz?tku choroby. Uważa się, że po przekroczeniu pewnego krytycznego punktu zmian takich jak nagromadzenie końcowych produktów glikacji białka pod wpływem przewlekłej hiperglikemii, nadal postępuje akceleracja zmian wstecznych w komórce, nawet pomimo osi?gnięcia dobrego wyrównania glikemii. Wysuwana jest także sugestia, że długotrwałe dobre wyrównanie metaboliczne już od chwili ujawnienia się nietolerancji glukozy
może hamować rozwój przewlekłych powikłań pomimo póĽniejszego pogorszenia kontroli.Prof.dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,964,389 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!