30 Października 2020 09:07
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
WALKA Z CUKRZYCˇ
W Sztokholmie odbył się zjazd Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzyc?. W relacjach z tej imprezy pojawiaj? się kolejne liczby i statystyki zwi?zane z rozwojem zagrożenia cukrzyc?. "Co pięć sekund na ?wiecie rozpoznaje się kolejny przypadek tej choroby. Co dziesięć - jedna osoba umiera z powodu jej powikłań. W samej tylko Europie liczba tych zgonów przekroczy do końca roku 630 tys. Cukrzycowy zegar tyka." pisze Gazeta Wyborcza. Rzeczpospolita dodaje: "Pandemia przyspiesza. Już teraz choruje 285 mln ludzi na całym ?wiecie. Jeżeli nic nie zrobimy, w 2030 roku będziemy mieli prawie 440 mln pacjentów – ostrzegali eksperci".

Zebrało się tu prawie 14 tys. lekarzy, nie tylko diabetologów, ale także reprezentuj?cych inne specjalno?ci. Szczególnie widoczni byli onkolodzy, bo też o zwi?zkach pomiędzy cukrzyc? a nowotworami mówiono wyj?tkowo dużo. Zdaniem dr Hsin-Chieh Yeh z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore (USA) konieczne jest wręcz, by eksperci zajmuj?cy się rakiem i cukrzyc? poł?czyli siły. Jakby na potwierdzenie jej słów jedno z najciekawszych i najbardziej dyskutowanych na kongresie wyst?pień należało do onkologa - prof. Michaela Pollaka z Uniwersytetu McGilla w Montrealu w Kanadzie.

Rzecz dotyczy metforminy - ?rodka stosowanego w leczeniu cukrzycy od ponad 60 lat. Okazuje się, że może stać się ona potężn? broni? również przeciw nowotworom.

- Udało nam się zaobserwować co? niesamowitego - mówi "Gazecie" prof. Pollak. - Pacjenci zażywaj?cy metforminę s? o blisko 40-50 proc. mniej narażeni na rozwój chorób nowotworowych w porównaniu z cukrzykami stosuj?cymi inne metody leczenia.

Najważniejsze pytanie brzmi: czy ochronne działanie metforminy rozci?ga się również na "zwykłych", niebęd?cych cukrzykami ludzi? O kilka ciekawych spekulacji można pokusić się już teraz.

Skuteczno?ć metforminy w leczeniu cukrzycy wynika przede wszystkim z tego, że zmniejsza ona produkcję ATP - głównego no?nika energii w naszych komórkach. Skutkiem jest zmniejszenie zarówno poziomu glukozy we krwi, jak i wydzielania insuliny. A wiadomo, że zwiększony poziom insuliny przyczynia się do rozwoju niektórych nowotworów (np. raka płuc, piersi czy jelita grubego). St?d od razu nasuwa się wyja?nienie - metformina, obniżaj?c wydzielanie insuliny do "normalnego" poziomu, zmniejsza też automatycznie ryzyko powstania guza. Akurat dla pacjentów onkologicznych nie byłaby to dobra wiadomo?ć, bo ?wiadczyłaby o tym, że ochronne działanie leku ograniczone jest tylko do cukrzyków. Istnieje jednak przesłanka, która sugeruje, że jest inaczej.

- Metformina nie jest jedynym lekiem obniżaj?cym stężenie glukozy i insuliny. Mamy co najmniej kilka ?rodków, które działaj? dokładnie tak samo, a przecież żaden z nich nie zmniejsza ryzyka nowotworu - mówi prof. Pollak. Jego zdaniem przemawia to za tym, że to jaki? inny mechanizm powstrzymuje rozwój raka. Może zahamowanie pod wpływem metforminy produkcji ATP sprawia, że szybko dziel?ce się komórki rakowe popadaj? w gwałtowny "kryzys energetyczny" i umieraj??

Nasuwa się też inne pytanie - jak to możliwe, że dopiero teraz zdano sobie sprawę z tak niezwykłego potencjału metforminy? - Lek stosowany jest od dziesięcioleci i jego patent dawno już wygasł. I wła?nie z tego powodu żadna firma nie była zainteresowana badaniami nad metformin?, bo jakiekolwiek by były ich wyniki, ich koszty nigdy się nie zwróc? - tłumaczy prof. Pollak. - Nawet teraz, gdy pojawiła się nadzieja na zyskanie nowej broni w walce z rakiem, wszystkie projekty badań nad metformin? realizowane s? przez o?rodki akademickie i instytucje non profit. To możemy przeczytać w Gazecie Wyborczej

O metforminie pisze takze Prof. Ewa Otto-Buczkowska - ZOBACZ ARTYKUL

Jak pisze Rzeczpospolita podczas kongresu naukowcy przedstawili też now? generację leków przeciwcukrzycowych. Bristol-Myers Squibb i AstraZeneca prezentowały wyniki badań klinicznych dapagliflozyny (z kategorii inhibitorów SGLT2) działaj?cej niezależnie od mechanizmu insuliny. Powoduje ona zwiększone wydalanie cukru w moczu i lepsz? kontrolę stężenia glukozy. Z t? kategori? leków specjali?ci wi?ż? szczególne nadzieje, ponieważ mog? one powodować mniejsze efekty uboczne niż obecnie stosowane.
Pojawiło się również wiele doniesień o nowatorskich terapiach wykorzystuj?cych słabiej poznane mechanizmy. Dr Patricia Ducy z Columbia University przekonywała do wykorzystania hormonu wytwarzanego w komórkach ko?ci – osteokalcyny bior?cej udział w metabolizmie glukozy. Dr Lawrence Chan z Centrum Endokrynologii Baylor College of Medicine przedstawił za? efekty eksperymentalnego leczenia cukrzycy typu 1 przy użyciu komórek w?troby i terapii genowej. Do?wiadczenia prowadzono jednak na razie na zwierzętach. Cały artykuł w Rzeczpospolitej.

W UE na cukrzycę choruje ok. 30 mln ludzi. Tymczasem – jak twierdzi prof. Philippe Halban koordynuj?cy prace nad europejskim raportem DIAMAP po?więconym cukrzycy – na badania po?więca się ok. 500 mln euro. Dużo? Za mało – koszty leczenia cukrzycy sięgaj? astronomicznej kwoty 50 mld euro rocznie. – Jeżeli nie zaczniemy inwestować w badania, liczba pacjentów z cukrzyc? wzro?nie, a opieka nad nimi stanie się bardzo kosztowna – mówił prof. Halban. W większo?ci krajów Unii wydatki na leczenie diabetyków sięgaj? 10 proc. wszystkich nakładów na służbę zdrowia.
Jak jest w Polsce? Według opublikowanego podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy raportu „Cukrzyca. Ukryta pandemia” w naszym kraju choruje 2,5 mln osób. Ale 750 tys. nie zdaje sobie z tego sprawy i nie jest leczonych. Szacuje się, że w tym roku cukrzyca będzie przyczyn? 29 tys. zgonów. W rankingu skuteczno?ci leczenia znajdujemy się na 25. miejscu (na 30 ocenianych krajów). To efekt niskich nakładów na leczenie. Rocznie na jednego chorego przeznaczano ?rednio ok. 2,5 tys. złotych, czyli trzy razy mniej niż w Europie Zachodniej.
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,964,250 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!