01 December 2021 17:44
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
JESIENNE WARSZTATY W STADNINIE
„Nie mogli?my lepiej trafi?!” - tak najcz??ciej reagowali uczestnicy Jesiennych Warsztatów Edukacyjno-Rehabilitacyjnych dla dzieci i m?odzie?y z cukrzyc? oraz ich opiekunów, które odby?y si? w Brennej. Wspania?a, s?oneczna aura, cudowne krajobrazy oraz stado przepi?knych koni ze stadniny „Hucu?” to wszystko towarzyszy?o nam podczas niezwyk?ego pa?dziernikowego weekendu.

Zaj?cia odbywa?y si? a? w trzech panelach – dla opiekunów, dzieci m?odszych oraz m?odzie?y. Nie zabrak?o wymiana do?wiadcze?, wspólnego omawiania problemów i wyja?niania trudnych zagadnie? edukacyjnych z udzia?em doktor Aliny Strza?y-K?eczek czy wreszcie wzajemnego wspracia przy wspó?pracy psychologa Anny Waldery. Jak zwykle na imprezach organizowanych przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? bardzo istotn? rol? spe?nia aktywno?? fizyczna. Wyk?ad na tema wp?ywu aktywno?ci fizycznej na osoby z cukrzyc? oraz zaj?cia z nordic walking przeprowadzi? fizjoterapeuta Robert Ma?kowski. Jest to element programu prowadzonego w ramach wspólnego projektu Towarzystwa z Akademi? Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Wykorzystuj?c uroki stadniny „Hucu?”, w której mieli?my przyjemno?? go?ci? zapoznali?my si? z histori? koni huculskich oraz z zasadami ich hodowli a tak?e stajennymi obowi?zkami. Po krótkim instruktarzu poznali?my naszych nowych przyjació? – Sals?, Jokera, Kariok?, Samb? i Pinczera. To w?a?nie na ich grzbietach, przez moment mogli?my poczu? wiatr we w?osach... Wszyscy skorzystali z przeja?d?ki wierzchem, a nasi przyjaciele dzielnie i cierpliwie znosili, braki umiej?tno?ci, niejednokrotnie mocno przera?onych je?d?ców.

Wspólne ognisko oraz dietetycznie rozpracowane pieczenie kie?basek dope?ni?o wra?e? z tego niezwyk?ego wyjazdu.O O?rodku Hucu?:

O?rodek po?o?ony jest na zboczu jednej z gór w dolinie potoku Jatny. S? tu znakomite warunki dla turystyki pieszej i konnej, dla osób w ka?dym wieku. Mo?na spacerowa?, jak równie? wybra? si? na dalsz? wypraw? czy wycieczk? poprzez malownicze zbocza i wzd?u? licznych strumieni, podziwiaj?c pi?kno naszej okolicy i zabytki kultury. O ka?dej porze roku znajdziecie tu Pa?stwo zaciszne, urocze miejsce na weekendowy lub wczasowy wypoczynek.

O hucu?ach:

Hucu?y, niewiele wi?ksze od kucyków, hoduje si? w kilku stadninach w Polsce. Jedna z najwi?kszych jest w?a?nie w Brennej na ?l?sku Cieszy?skim. Pochodz?ca z Karpat Wschodnich rasa ??czy w sobie cechy szlachetnego araba, konia poci?gowego i konika pony. Hucu?y s? inteligentne, ciekawskie i sprytne. W dodatku wytrwa?e i wytrzyma?e. Mimo mikrego wzrostu (w k??bie ok. 140 cm) idealne na wyprawy w góry. Ud?wign? nawet 150-kilogramowy ?adunek. Maj? wrodzone zdolno?ci do pokonywania przeszkód w terenie, np. kamieni czy korzeni.

STRONA O?RODKA "HUCU?"

Adres o?rodka:

O?rodek Kolonijno - Wypoczynkowy "HUCU?"
Violetta Iskrzycka

ul. Jatny 120, 43-438 Brenna
tel./fax (033) 853 65 21,
tel.kom. 0 602 74 70 33
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Brak oceny]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
Średnie Średnie 0% [Brak oceny]
Słabe Słabe 0% [Brak oceny]
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,242 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!