29 November 2021 20:27
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
S?ODYCZ WIEDZY - GALERIA STYPENDYSTÓW
30 m?odych diabetyków z ca?ej Polski zosta?o stypendystami programu „S?odycz Wiedzy” realizowanego przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Stypendium móg? otrzyma? ka?dy ucze? chory na cukrzyc?. Zosta?o przyznane w trzech kategoriach - szko?y podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Stypendium jest wyró?nieniem indywidualnym dla uczniów, którzy pomimo trudno?ci wynikaj?cych z borykania si? z powa?n? chorob? wyró?niaj?co radz? sobie z nauk?. Otrzmali je uczniowie, którzy w danej kategorii szkolnej uzyskali najwy?sz? ?redni? ocen na ?wiadectwie z ostatniego roku szkolnego.

GALERIA STYPENDYSTÓW PROGRAMU "S?ODYCZ WIEDZY"

Kategoria Szko?a Podstawowa - ZOBACZ ZDJ?CIA
Kategoria Gimnazjum - ZOBACZ ZDJ?CIA
Kategoria Szko?a Ponadgimanzjalna - ZOBACZ ZDJ?CIA


LISTA STYPENDYSTÓW - ZOBACZ TUTAJ


Stypendia dla m?odych diabetyków ufundowali:

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, Sanofi-Avetis, Bayer Health Care, Roche Diagnostics Polska, Pa?stwo Ewa i Mieczys?aw Buczkowscy z GliwicUpominki dla Stypendystów przygotowa?:

Oceanic – AA Therapy

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,842 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!