04 December 2021 03:56
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
SPORTOWE SUKCESY DIABETYKÓW
12-letni Marcin Rochowicz z Gliwic o wielu lat gra w pi?k?, w klubie ?TS ?ab?dy. Jest chory na cukrzyc?. Ostatnio gra? z kolegami - diabetykami na Turnieju w Szwajcarii. "By?o ci??ko. Po powrocie by?em bardzo zm?czony, najbardziej bola?y mnie nogi, nadal jeszcze troch? bol?. Ale ju? trenuj? w moim rodzinnym klubie ?TS ?ab?dy." 13-letni Jakub W?odarczyk mówi "Lekarz powiedzia?, ?e jak chc? uprawia? sport, to mog? gra? w szachy. Teraz b?d? znowu gra? w pi?k?, bo wiem, ?e choroba mi w tym nie przeszkadza."

- Kiedy zapyta?em lekarza, czy mog? trenowa? z cukrzyc?, zrobi? bardzo dziwn? min? i powiedzia?, ?e nie. Na szcz??cie mia?em wtedy ju? 23 lata i nikt nie móg? mi niczego zakaza? - mówi Micha? Jeli?ski, wio?larski mistrz olimpijski i czterokrotny mistrz ?wiata z naszej czwórki podwójnej. - Cukrzykiem jest te? legendarny wio?larz Steve Redgrave, który a? pi?? razy zdobywa? olimpijskie z?oto - dodaje jeden z najlepszych polskich sportowców.

Marcin i Kuba na Junior Cup w Genewie grali w kategorii wiekowej od 10 do 14 lat. Ich dru?yna zaj??a ósme miejsce. Lepiej powiod?o si? "seniorom" (15-18 lat), którzy zako?czyli rozgrywki na pi?tej pozycji. - Na turnieju by?o du?o mocnych zespo?ów. Najtrudniej gra?o si? z Angli?, przegrali?my, ale ich zawodnicy na co dzie? trenuj? w najlepszych klubach - mówi Marcin.

Dlaczego m?odzi diabetycy z Wysp Brytyjskich graj? w pi?k? na profesjonalnym poziomie, a ich rówie?nikom z Polski si? tego odmawia? - W Szwajcarii rozmawia?em z ch?opcami i jedn? dziewczynk?, która z nami gra?a, s?ucha?em rodziców i lekarzy. Zrozumia?em, ?e na uprawianie sportu dzieciakom chorym na cukrzyc? nie pozwalaj? ci, którzy nie maj? odpowiedniej wiedzy - mówi "Metru" Dariusz Dziekanowski, który zgodzi? si? zosta? trenerem naszych dru?yn. - Mamy XXI wiek, dzisiejsza medycyna pozwala robi? z cukrzyc? bardzo wiele, ja sam cz?sto podkre?lam, ?e ta choroba to w?a?ciwie tylko niedobór insuliny, który trzeba uzupe?nia?. Ale, niestety, nie wszyscy lekarze s? w XXI wieku, dlatego si? boj?. Rodzic musi si? z chorob? dziecka zmierzy?, trener czy lekarz mo?e od siebie odpowiedzialno?? odsun??, powiedzie? "sorry, nie masz szans" - dodaje Jeli?ski.

O edukacj? i lekarzy, i m?odych diabetyków, dba Mi?dzynarodowa Federacja Cukrzycy. - Na zachodzie ludzie wiedz?, ile pozytywnych warto?ci niesie ze sob? sport. S? ?wiadomi, ?e uczy wspó?pracy, dyscypliny, obowi?zku, ?e rozwija charakter. Tam ludzie uprawiaj? sport zarówno zawodowo, jak i amatorsko. U nas wszyscy nastawiaj? si? na wyniki i przekre?laj? ludzi chorych. A ich absolutnie nie mo?na ze sportu wyklucza? - mówi Dziekanowski. Co na to Jeli?ski? - Oczywi?cie nie wolno zapomina?, ?e cukrzyca jest powa?n? chorob? i nieleczona doprowadza organizm do ruiny. Ale kiedy pilnuje si?, ?eby wahania cukru odbywa?y si? w rozs?dnych granicach, sport mo?e tylko pomóc. Jego uprawianie wp?ywa bardzo pozytywnie na metabolizm cukrów, pomaga utrzyma? dobr? kondycj? i ogólny stan zdrowia. A to jest w tej chorobie kluczowe - t?umaczy nasz mistrz.

M?odzi pi?karze, którzy grali w Genewie, doskonale wiedz?, jak o siebie zadba?. - Dzieci z cukrzyc?, które uprawiaj? sport musz? mie? du?? wiedz? o swojej chorobie i o dzia?aniu insuliny. Na co dzie? s? bowiem dla siebie lekarzami - musz? dostosowa? dawk? insuliny do treningu, do codziennej aktywno?ci, zaj?? szkolnych - mówi doktor Andrzej Gawrecki z Kliniki Diabetologii w Poznaniu, który opiekowa? si? nasz? ekip? podczas mistrzostw. - Do tej pory nie mia?em z cukrzyc? nic wspólnego. Teraz wiem, ?e to bardzo uci??liwa choroba, która wymaga wielkiej samokontroli. Ale dzieci, które pozna?em, j? maj?. Powiem wi?cej - gdyby zdrowe osoby dba?y o siebie tak, jak ci mali pi?karze, to wyniki w polskim sporcie by?yby lepsze - podsumowuje Dziekanowski.

?ród?o: "Metro"
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,800 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!