04 December 2021 03:15
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
MARSZ DIABETYKÓW Z PRZYJACIÓ?MI
W niedziel? 14 listopada odb?dzie si? Marsz Diabetyków z Przyjació?mi, który jest integraln? cz??ci? obchodów ?wiatowego Dnia Walki z Cukrzyc? w Krakowie. Impreza odb?dzie si? w Krakowie na Ma?ym Rynku. Zapraszamy ju? od godz. 10.00. Marsz wystartuje oko?o 11.00 - przejdziemy wokó? Rynku G?ównego.

Organizatorem Marszu Diabetyków z Przyjació?mi jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i M?odzie?y Chorym na Cukrzyc?, portal MojaCukrzyca.org oraz Firma CenterMed.

Na nasz? imprez? przyjad? diabetycy z ró?nych regionów Polski. Chcemy po raz drugi pokaza?, ?e cukrzyca jest ?wiatowym problemem, z którym nale?y walczy? i przed którym nale?y si? strzec - w przypadku cukrzycy typu drugiego i ?e w?a?ciwe prowadzenie cukrzycy typu pierwszego, samokontrola, edukacja pozwol? chorym na normalne i szcz??liwe ?ycie.

G?ównym celem obchodów ?wiatowego Dnia Walki z Cukrzyc? jest zwi?kszenie ?wiadomo?ci spo?ecze?stwa odno?nie przyczyn, objawów, sposobów leczenia choroby i powik?a? zwi?zanych z chorob? oraz promowanie zdrowego stylu ?ycia. Tematem przewodnim na lata 2009-2013 jest „Edukacja i prewencja”, a has?o szczegó?owe na ten rok brzmi „Przejmijmy kontrol? nad cukrzyc?. Teraz”.

Marsz odbywa si? w ramach ogólno?wiatowej akcji GLOBAL DIABETES WALK. Patronat honorowy obj?? Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski oraz prof. zw. dr hab. med. Jacek Sieradzki.

Podczas Marszu Diabetyków z Przyjació?mi na Ma?ym Rynku wyst?pi ROBERT KASPRZYCKI (m.in. znana wszystkim piosenka "Niebo do wynaj?cia"). Wcze?niej, w pi?tek, 12 listopada, wokó? krakowskich Plant pojedzie S?ODKI TRAMWAJ, w którym odb?dzie si? bezp?atny pomiar cukru we krwi oraz promocja Marszu Diabetyków z Przyjació?mi. Tramwaj ruszy o godzinie 10.00.

W sobot?, 13 listopada od godziny 9.00 do 14.00, zapraszamy na DZIE? OTWARTY, który odb?dzie w siedzibie Centrum Diabetologii Klinicznej CenterMed przy ulicy ?w. ?azarza 14.
W ramach DNIA OTWARTEGO serdecznie zapraszamy do bezp?atnych analiz i konsultacji, które prowadzone b?d? przez do?wiadczone dietetyczki i piel?gniarki w zakresie zalece? ?ywieniowych, diet, samokontroli glikemii, technik wstrzykni??, piór insulinowych i pomp insulinowych. Dost?pni b?d? specjali?ci kliniczni w nast?puj?cych Poradniach: diabetologicznej, diabetologicznej dla kobiet z cukrzyc? w ci??y, endokrynologicznej, kardiologicznej, okulistycznej, oty?o?ci, stopy cukrzycowej, neurologicznej.

Równie? w tym roku chcemy pokaza? jedno?? z diabetykami na ca?ym ?wiecie. Ponownie niebieskie ?wiat?o o?wietli najs?ynniejsze budynki ?wiata: Tower oraz figur? Wielkiego Buddy
w Japonii, w Brazylii Statu? Chrystusa Zbawiciela, a tak?e Oper? w Sydney. Rozb?y?nie równie? na Wie?y Ratuszowej w Krakowie. Ma to pokaza? globaln? jedno?? diabetyków i ich rodzin w walce o prawa osób chorych na cukrzyc?.

Organizatorzy:
 Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i M?odzie?y Chorym na Cukrzyc?
 Portal MojaCukrzyca.org
 CenterMed

Sponsorzy:
 Roche (marka „Accu-Chek”)
 Sanofi-Aventis
 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Partnerzy:
 Firma Reklamowa REAN
 Ma?opolskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?
 Centrum NordicWalking.pl
 Grupa Agencji Ochrony JUSTUS

Patronat honorowy:
 Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski
 prof. zw. dr hab. med. Jacek Sieradzki

Patronat medialny:
 Miesi?cznik „DIABETYK”
 Gazeta „Zdrowie w Krakowie”
 TVP Kraków
 Magiczny Kraków (www.krakow.pl)
 Pismo „Vita Medium”


PROGRAM IMPREZY

10.00 Zbiórka uczestników na Ma?ym Rynku
11.00 Przemarsz wokó? Rynku G?ównego

11.30 – 16.00 W namiotach:

 Bezp?atne badania: cukru we krwi, ci?nienia t?tniczego, cholesterolu, hemoglobiny glikowanej (Hba1c), tkanki t?uszczowej, masy cia?a,
 Konsultacje: lekarz diabetolog, piel?gniarka diabetologiczna, dietetyk,
 Konkursy z nagrodami,
 Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy,
 Szkolenie z instruktorem Nordic Walking,
 Dla dzieci: konkurs rysunkowy, malowanie twarzy,
 Stoiska firmowe: Accu-Chek, Sanofi-Aventis, Magazyn Diabetyk, gazeta Zdrowie w Krakowie, MojaCukrzyca.org.

11.30 – 14.30 Na scenie:
 Konkursy z nagrodami,
 Pokaz Nordic Walking,
 Prezentacja sponsorów,
 Pokazy taneczno-akrobatyczne,
 Wyst?py m?odych gwiazd – ?piew, skrzypce.

14.30 – 15.30 Koncert Roberta Kasprzyckiego

Ok. 16.00 Zako?czenie imprezy na Ma?ym Rynku

16.00 – 20.00 Pod?wietlenie na niebiesko Wie?y Ratuszowej na Rynku G?ównym

SZCZEGÓLY NA www.MARSZ.MojaCukrzyca.org

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,730 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!