26 Października 2020 20:48
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
RZˇD PRZYJˇŁ USTAWĘ REFUNDACYJNˇ
Rz?d przyj?ł projekt Ustawy o refundacji leków, ?rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, czyli tzw. ustawy refundacyjnej. Przeciwko niektórym zapisom tej ustawy, dotycz?cych zniesienia "promocji na leki" protestuj? organizacje pacjentów w tym Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? - zobacz.Minister zdrowia Ewa Kopacz powiedziała, że celem tej ustawy jest ograniczenie dopłat pacjentów do leków. A Premier Donald Tusk powiedział, że spodziewa się ostrej debaty, ale celem jest jak najszybsze uwolnienie szpitali od złych przepisów i od ciężaru długów.

– W Polsce pacjent zdecydowanie do leków dopłaca. Te mechanizmy, którymi dysponowali?my do tej pory, niestety nie powodowały, żeby te leki drastycznie taniały – zaznaczyła minister zdrowia.

Projekt tzw. ustawy refundacyjnej przewiduje m.in., że stał? cenę leku refundowanego Ministerstwo Zdrowia będzie negocjowało z producentem. Od jej warto?ci będzie ustalana urzędowa marża – w wysoko?ci 5 proc. Oznacza to, że ceny leków refundowanych nie będ? mogły być ani niższe, ani wyższe od ustalonych. Ponadto:

 Ustawa ma regulować system refundacyjny i implementuje przepisy unijnej dyrektywy transparentno?ci. Powołana zostanie Rada Przejrzysto?ci (na miejsce obecnej Rady Konsultacyjnej AOTM) i Komisja Ekonomiczna (która zast?pi zespół ds. gospodarki lekami w resorcie zdrowia. Członkowie Komisji Ekonomicznej będ? powoływani przez ministra zdrowia.

 Wprowadza nowe rozwi?zania dotycz?ce limitów i poziomów odpłatno?ci za leki. Zmieniono sposób wyznaczania limitu podstawy – z leku najtańszego objętego refundacj?, na oparty o udział grupy leków na rynku. Udział ten musi wynosić minimum 15%.

 Listy refundacyjne będ? ukazywać się czę?ciej niż obecnie – co najmniej cztery razy do roku. Proces ich tworzenia ma usprawnić odej?cie od ustalania wykazów w formie rozporz?dzenia ministra zdrowia na rzecz obwieszczeń.

 Planowane jest powi?zanie wydatków NFZ na refundację leków z jego całkowitymi wydatkami na ?wiadczenia opieki zdrowotnej. Całkowity budżet na refundację stanowiłby 17% tych wydatków; w przypadku przekroczenia tego pułapu, podmioty odpowiedzialne będ? zobowi?zane do zwrotu kwoty proporcjonalnej do ich udziału w przekroczeniu.

 Projekt zakłada prowadzenie negocjacji cenowych z producentami leków refundowanych przy użyciu różnych instrumentów podziału ryzyka.

 Resort zdrowia planuje również stworzenie specjalnego funduszu przeznaczonego na badania efektywno?ci leków. Pieni?dze będ? pochodzić od firm farmaceutycznych, płac?cych podatek w wysoko?ci 3% od przychodów osi?ganych ze sprzedaży leków refundowanych. Szacunkowo ta kwota może oscylować wokół 300-360 mln zł.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,963,682 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!