04 December 2021 04:09
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PRZYST?PNIE O CUKRZYCY
Co pi?? sekund na ?wiecie rozpoznaje sie nowy przypadek cukrzycy. Coraz cz??ciej pojawiajwidth='10%" height= 10%' ? si? te? nowe leki i terapie. Cukrzyca jest chorob? nieuleczaln?. Jednak dzi?ki coraz wi?kszej wiedzy na jej temat i metodom pozwalaj?cym ogranicza? jej zgubne dla organizmu dzia?anie diabetycy mog? prowadzi? w miar? normalne ?ycie.

W dzisiejszych czasach chorzy na cukrzyce nie musza ju? na przyk?ad robi? zastrzyków kilka razy dziennie. Mo?na wyeliminowa? je dzi?ki pompie insulinowej, która podobnie jak trzustka, dostarcza organizmowi insulin? nieprzerwanie przez ca?? dob?. Terapia ta jest zalecana szczególnie w przypadku dzieci. Pompa podaje insulin? bardziej precyzyjnie ni? którykolwiek pen czy strzykawka i zapobiega powstawaniu zrostów. Firma Medtronic niedawno wprowadzi?a do sprzeda?y pomp?, która reaguje na hipoglikemie. Gdy dojdzie do spadku st??enia glukozy, automatycznie od??cza dop?yw insuliny. Pompa insulinowa to urz?dzenie wielko?ci ma?ego telefonu komórkowego. Dostarcza zaprogramowane wcze?niej r?cznie dawki insuliny przez mi?kk? rureczk?, któr? umieszcza si? pod skóra nawet na 3 dni. Podczas takich czynno?ci jak k?piel, p?ywanie czy przebieranie si? mo?na pomp? od??czy?.

Aby zapobiec rozwojowi przewlek?ych powik?a? cukrzycy, lekarze coraz baczniej pilnuj?, by ich pacjenci robili regularne badania diagnostyczne. HbA1c nale?y kontrolowa? 4 razy w roku. Ponadto podczas ka?dej wizyty u lekarza chory powinien mie? zmierzone ci?nienie t?tnicze i ocenion? mas? cia?a w stosunku do wzrostu wg siatek centylowych w?a?ciwych dla wieku i p?ci.

Rodzicom, którzy nie radz? sobie z nieuleczalna choroba dziecka, lekarze radz?, by zwrócili si? do Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?, które od ponad pi?tnastu lat wspiera diabetyków z ca?ej Polski. Organizacja ta pomaga w radzeniu sobie z codzienno?ci?, prowadzi grupy wsparcia dla diabetyków i ich rodzin oraz pomaga finansowo najbardziej potrzebuj?cym i zdolnym diabetykom. Organizuje wyjazdy wakacyjne, warsztaty edukacyjne i prowadzi portal internetowy po?wiecony tej chorobie www.mojacukrzyca.pl.

Autor: Anna Nowacka
?ród?o: Echo Miasta
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,827 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!