29 November 2021 10:55
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
BEZ WK?U? PO 18-TCE
Monika ma urodziny w listopadzie. Po nich od??czy pomp? insulinow? i wróci do zastrzyków ze starej insuliny. - Bo urodzi?am si? w Polsce, a nie w innym kraju Unii - mówi. To fragment artyku?u "Gorzka osiemnastka cukrzyków" w Gazecie Wyborczej. Dwa lata temu minister zdrowia Ewa Kopacz obieca?a, ?e dzieci chore na cukrzyc? b?d? mog?y leczy? si? nowoczesnymi pompami insulinowymi. Kopacz obietnicy dotrzyma?a. Od pocz?tku ubieg?ego roku NFZ finansuje zakup pomp i refunduje osprz?t do nich.

Pompa kosztuje 5 do 8 tys. z?. Ma wielko?? telefonu komórkowego, w ?rodku nabój z insulin?. Mie?ci si? w kieszeni. Rurka wk?uta w cia?o w sposób ci?g?y dostarcza mikrodawki hormonu. To najbardziej fizjologiczna metoda podawania insuliny

Sprz?t do pompy (zestawy jednorazowych wk?u?) kosztuje oko?o 300 z? miesi?cznie. NFZ finansuje to, ale tylko do 18. roku ?ycia. Pe?noletni p?ac? sami.

Monika Tomaszewska z ?odzi dosta?a pomp? z NFZ. Mama dziewczynki d?ugo si? waha?a. - Nie chcia?am jej do dobrego przyzwyczaja? - t?umaczy Katarzyna Tomaszewska. - Z?ama?am si?, kiedy przez par? tygodni cukier skaka? jak szalony.

W listopadzie Monika przestanie korzysta? z pompy. Katarzyna Tomaszewska mówi, ?e nie sta? jej na wk?ucia pompy: - Sama wychowuj? czwórk? dzieci, a pracuj? w sklepie spo?ywczym.

Monika: - To niesprawiedliwe! Mam i?? do pracy? Przecie? chodz? do szko?y.

Co oznacza rezygnacja z pompy dla polskiego diabetyka? Powrót do zwyk?ej insuliny. Bo Polska w przeciwie?stwie do innych krajów nie refunduje nowoczesnych analogowych insulin. Leczenie nimi bez pomocy NFZ to te? koszt ok. 200 z? miesi?cznie. Przez ca?e ?ycie.

Zwyk?? insulin? pacjenci musz? kilka razy dziennie robi? sobie zastrzyki (dwa z preparatem d?ugo dzia?aj?cym i trzy-cztery z krótko dzia?aj?cym). Preparaty bywaj? m?tne i ka?dego dnia ta sama dawka mo?e inaczej zadzia?a?. Dlatego trudno uzyska? po??dany poziom cukru we krwi. Analogi oznaczaj? trzy wk?ucia i co najwa?niejsze zawsze takie samo dzia?anie.

- Monika po od??czeniu pompy b?dzie bardziej nara?ona na du?e wahania cukru i ci??kie hipoglikemie. Szybciej b?d? mog?y wyst?pi? powik?ania: uszkodzenia naczy? prowadz?ce do ?lepoty, niewydolno?ci nerek, zawa?u serca, udaru mózgu - ocenia dr hab. Agnieszka Szadkowska, przewodnicz?ca Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Organizacje diabetyków i lekarze od dawna apeluj? do Ministerstwa Zdrowia, by przed?u?y?o refundacj? osprz?tu do pomp dla m?odych cukrzyków do 26. roku ?ycia. Jednak niedawno wiceminister zdrowia Marek Twardowski mówi? w Sejmie, ?e nic si? nie zmieni.

Dr Szadkowska pracuje w ?ódzkiej poradni, która ma pod opiek? 600 dzieci. 120 nie ma pomp. Niektórzy nie mog? ich stosowa?, bo s? uczuleni na tworzywo, z którego s? zrobione wk?ucia. Kilka dzieci nie dostanie pomp, bo s? za ma?e, ?eby je same obs?ugiwa?, a ich rodzice nie potrafi? si? tego nauczy?. Na nowoczesny lek sta? tylko po?ow? z tych rodzin.

Ministerstwo od lat broni si? przed decyzj? o wci?gni?ciu analogów na list? leków refundowanych, bo po dro?szy lek si?gn? nie tylko dzieci, ale tak?e doro?li cukrzycy. A insulin? leczy si? 250 tys. Polaków.

Piotr Olechno, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, zdradzi?, ?e d?ugo dzia?aj?ce analogi s? w projekcie nowej listy leków refundowanych.

- Tylko ?e podobne obietnice ministerstwo sk?ada?o ju? rok temu - podsumowuje dr Szadkowska.

Autor: Adam Czerwi?ski
?ród?o: wyborcza.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,553 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!