21 Października 2020 15:45
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
ROZPORZˇDZENIE O PRAWACH JAZDY - CIˇG DALSZY
Jak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia wnioski przesłane przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? dotycz?ce zmian w projekcie rozporz?dzenia w sprawie badań kierowców i osób ubiegaj?cych się o uprawnienia do kierowania pojazdami - ZOBACZ - zostały uwzględnione. Następnie przekazano je pod obrady komisji uzgodnieniowej.

Z korespondencji z MZ wynika, ze aktualnie po uzgodnieniach miedzyresortowych i konsultacjach społecznych projekt zostanie uzupełniony o najistotniejsze, zdaniem MZ, ze zgłoszonych uwag i wniosków. Ostateczny kształt rozporz?dzenia o badaniach kierowców poznamy w ci?gu najbliższych tygodni.

Przypomnijmy, że Projekt definiuje pojęcie ciężkiej hipoglikemii, nawracaj?cej ciężkiej hipoglikemii, nie?wiadomo?ci hipoglikemii.

Ciężka hipoglikemia – oznacza spadek stężenia glukozy poniżej 55 mg/dl (tj. < 3,0 mmol/l), powoduj?cy konieczno?ć pomocy osoby drugiej w celu uzyskania ust?pienia objawów oraz normalizacji glikemii;
Nawracaj?ca hipoglikemia – oznacza drugi przypadek ciężkiej hipoglikemii w okresie 12 miesięcy
Nie?wiadomo?ć hipoglikemii – oznacza nieodczuwanie patologicznie niskich (< 55 mg/dl, tj. < 3,0 mmol/l) warto?ci glikemii, będ?ce istotnym powikłaniem częstego występowania epizodów hipoglikemii.

W projekcie okre?lono wymagania dla osób posiadaj?cych lub ubiegaj?cych się o uprawnienia do kierowania pojazdami, do których należ?:

- w przypadku insulinoterapii - przedstawienie opinii specjalisty diabetologa,
- przeprowadzanie regularnych kontrolnych badań lekarskich, wła?ciwych dla każdego przypadku,
- wykazanie ?wiadomo?ci ryzyka hipoglikemii i zagrożeń z ni? zwi?zanych,
- regularne monitorowanie stężenia glukozy we krwi,
- udokumentowanie kontroli nad przebiegiem choroby przez lekarza prowadz?cego.

"Te rozwi?zania do?ć jasno precyzuj? jakie warunki należy spełnić, aby zostać kierowc? diabetykiem" - mówi Mariusz Masiarek, przewodnic?cy Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? - "Takie regulacje s? potrzebne bowiem teraz zdarzało się, że lekarz odmawiał wydania pozytywnej decyzji dla chorego tylko dlatego, że miał cukrzycę. To była dyskryminacja."

Ważnym aspektem nowego projektu Ministerstwa Zdrowia jest wprowadzenie możliwo?ci powiadamiania przez lekarzy o przypadków wyst?pienia epizodu ciężkiej hipoglikemii, niezależnie od okoliczno?ci, powinien organu wydaj?cego prawo jazdy w celu oceny predyspozycji zdrowotnych do kierowania pojazdami. Ponadto bezwzględnym przeciwwskazaniem do kierowania pojazdami jest jakikolwiek przypadek ciężkiej hipoglikemii, nie?wiadomo?ć hipoglikemii oraz inne powikłania zwi?zane z cukrzyc?, wykluczaj?ce możliwo?ć kierowania pojazdami.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,962,525 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!